Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest   अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

2 कोटी वृक्ष लागवड योजनेत रेल्वे व संरक्षण खात्याचा सहभाग घेणार 27/05/2016
2 कोटी वृक्ष लागवड योजनेत रेल्वे व संरक्षण खात्याचा सहभाग घेणार - ना.सुधीर मुनगंटीवार More..

ई टेंडर अमरावती वनविभाग अमरावती 26/05/2016
ई टेंडर अमरावती वनविभाग अमरावती More..

खरेदी शुध्दी पत्रक नोटीस क्रमांक २ व ३ कराड वनविभाग 26/05/2016
खरेदी शुध्दी पत्रक नोटीस क्रमांक २ व ३ कराड वनविभाग More..

वनपाल ते वनक्षेत्रपाल पदोन्न ती आदेश 25/05/2016
वनपाल ते वनक्षेत्रपाल पदोन्न ती आदेश More..

आपता ह्न्गाम २०१६ 20/05/2016
निविदा सुच्ना आनि निकाल More..

पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा लिलाव 19/05/2016
पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा लिलाव More..

सहयाद्री व्‍याघ्र प्रकल्‍पासाठी रेशनिंग पुरवठा करणेबाबत वनविभाग कराड 19/05/2016
सहयाद्री व्‍याघ्र प्रकल्‍पासाठी रेशनिंग पुरवठा करणेेकामी इच्‍छुक निविदाधारकांकडुन दरपत्रके मागविण्‍यात येत आहे. More..

विक्री निकाल आलापल्‍ली १५ मे २०१६ 19/05/2016
विक्री निकाल आलापल्‍ली १५ मे २०१६ More..

लिलाव जाहिरनामा नांदेड वनविभाग नांदेड 19/05/2016
लिलाव जाहिरनामा नांदेड वनविभाग नांदेड More..

विक्री निकाल आलापल्‍ली १५ मे २०१६ 17/05/2016
विक्री निकाल आलापल्‍ली १५ मे २०१६ More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

जलयुक्त शिवार योजना २०१६ १७ ई निविदा सुचना आल्लापल्ली 26/05/2016 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत वनतळे व वनतलाव खोलीकरन कमाचे ई निविदा सुचना २०१६ १७ आल्लापल्ली More..

भामरागड येथे पगोडा बान्धकाम चे ई निविदा सुचना 18/05/2016 गडचिरोली
भामरागड येथे पगोडा बान्धकाम चे ई निविदा सुचना More..

जमिन 17/05/2016 नाशिक
जमिन More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात 13/05/2016 यवतमाळ
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात More..

प्रसिद्धीधीपत्रक १०.०५.२०१६ 12/05/2016 ठाणे
प्रसिद्धीधीपत्रक १०.०५.२०१६ More..

सिमेंट बंधारा तळवली ई- निविदा 03/05/2016 ठाणे
सिमेंट बंधारा तळवली ई- निविदा More..

सिमेंट बंधारा चंदरगाव ई निविदा 03/05/2016 ठाणे
सिमेंट बंधारा चंदरगाव ई निविदा More..

प्रसिद्धीपत्रक ०७.०४.२०१६ 02/05/2016 ठाणे
प्रसिद्धीपत्रक ०७.०४.२०१६ More..

पत्र जमिन 22/04/2016 नाशिक
पत्र जमिन More..

अधिक बातम्या..