Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest 

वनविभागाच्‍या रोपवाटिकेमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या बियानांची उपलब्‍धता

 १३ कोटी रोपवनाचे लक्ष्‍ा

1) वनविभाग

 

 गाेेंदिया टार्गेट

     

2) वनविकास महामंडळ लि.

 

 

   

3) सामाजिक वनीकरण विभाग

 

मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश                                  
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II   
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

वन विभागाद्वारे दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर ,२०१७ रोजी आलापल्ली येथील मध 21/11/2017
वन विभागाद्वारे दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर ,२०१७ रोजी आलापल्ली येथील मध्यवर्ती लाकूड डेपो येथे झालेल्या दुसऱ्या लिलाव विक्रीचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे More..

शुध्‍दीपत्रक टेंडर गुगामल वन्‍यजीव विभाग परतवाडा 18/11/2017
शुध्‍दीपत्रक टेंडर गुगामल वन्‍यजीव विभाग परतवाडा More..

तिस-या लिलाव विक्रीचा निकाल जाहीर 18/11/2017
वन विभागाद्वारे दिनांक १४ व १५ नोव्हेंबर ,२०१७ रोजी आलापल्ली येथील मध्यवर्ती लाकूड डेपो येथे झालेल्या तिस-या लिलाव विक्रीचा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे More..

कंत्राटी पध्‍दतीने ि‍नियुक्‍तीबाबत जाहिरात धुळे वनवृत्‍त 15/11/2017
कंत्राटी पध्‍दतीने नियुक्‍तीबाबत जाहिरात धुळे वनवृत्‍त More..

ई टेंडर सहयाद्री टायगर रिझर्व कराड कोल्‍हापूर 15/11/2017
ई टेंडर सहयाद्री टायगर रिझर्व कराड कोल्‍हापूर More..

स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशाह आलापल्‍ली 13/11/2017
स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशाह आलापल्‍ली More..

ई टेंडर जाहिरात पुर्व मेळघाट 13/11/2017
ई टेंडर जाहिरात पुर्व मेळघाट More..

कंत्राटी पध्दतीने निवृत्त कर्मचा-यांची नियुक्ती नाशिक वनवृत्त 11/11/2017
कंत्राटी पध्दतीने निवृत्त कर्मचा-यांची नियुक्ती नाशिक वनवृत्त More..

ई टेंडर गुगामल विभाग 10/11/2017
ई टेंडर गुगामल विभाग More..

निविदा सामाजिक वनीकरण भंडारा विभाग 03/11/2017
निविदा सामाजिक वनीकरण भंडारा विभाग More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ई लिलाव सक्षिप्त विक्रि सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 22/11/2017 अमरावती
ई लिलाव सक्षिप्त विक्रि सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा माहे नोव्हेंबर २०१७ More..

वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना 18/11/2017 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना More..

अमरावती वनवृत्त वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ 18/11/2017 अमरावती
अमरावती वनवृत्त वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 17/11/2017 यवतमाळ
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे नोव्हेंबर २०१७ 17/11/2017 गडचिरोली
ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे नोव्हेंबर २०१७ More..

स्थानिक लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे नोव्हेंबर २०१७ 17/11/2017 गडचिरोली
स्थानिक लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे नोव्हेंबर २०१७ More..

कंत्राटी पध्दतीने निवृत्त अधिकारी यांची नियुक्ती कोल्हापुर वनवृत्त 17/11/2017 कोल्हापुर
कंत्राटी पध्दतीने निवृत्त अधिकारी यांची नियुक्ती कोल्हापुर वनवृत्त More..

ठाणे वनवृत्तात दर करार पद्धतीने भरावयाची पदे 14/11/2017 ठाणे
ठाणे वनवृत्तात दर करार पद्धतीने भरावयाची पदे More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 10/11/2017 यवतमाळ
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

ई-निविदा स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 10/11/2017 ठाणे
ई-निविदा स्थापत्य कामे More..

अधिक बातम्या..