Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English                  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश   Tripartite Agreement
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
 
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018  

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

टेंडर नोटिस कोल्‍हापूर स्थित कराड 15/11/2018
टेंडर नोटिस कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

ईटेंडर सुचना पत्र कोल्‍हापूर स्थित कराड 13/11/2018
ईटेंडर सुचना पत्र कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

लिलाव जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा 13/11/2018
लिलाव जाहिरात भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई टेंडर पश्चिम मेळघाट परतवाडा वनविभाग 06/11/2018
ई टेंडर पश्चिम मेळघाट परतवाडा वनविभाग More..

लॉट लिस्‍ट १५ व १६ नोव्‍हेंबर आलापल्‍ली 05/11/2018
लॉट लिस्‍ट १५ व १६ नोव्‍हेंबर आलापल्‍ली More..

टेंडर नोटिस कोल्‍हापूर स्थित कराड 05/11/2018
टेंडर नोटिस कोल्‍हापूर स्थित कराड More..

१७ नोव्‍हेंबर २०१८ स्‍पॉट ऑक्‍शन बल्‍लारशाह 05/11/2018
१७ नोव्‍हेंबर २०१८ स्‍पॉट ऑक्‍शन बल्‍लारशाह More..

जैवविविधता दिनाच्‍या स्‍थापनेनिमित्‍त निबंध व चित्रकला स्‍पर्धा 03/11/2018
जैवविविधता मंडळाच्‍या स्‍थापना दिनानिमित्‍त राज्‍यस्‍तरीय निबंध व चित्रकला स्‍पर्धा More..

ई टेंडर सहयाद्री व्‍याघ्र प्रकल्‍प कोल्‍हापूर 30/10/2018
ई टेंडर सहयाद्री व्‍याघ्र प्रकल्‍प कोल्‍हापूर More..

ई टेंडर आकोट वनविभाग 26/10/2018
ई टेंडर आकोट वनविभाग More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर 17/11/2018 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर २०१८-१९ More..

सन २०१८ १९ साठी वेतन मंडळ दर 15/11/2018 नागपुर
सन २०१८ १९ साठी वेतन मंडळ दर More..

ई- निविदा 13/11/2018 ठाणे
दहिवली नर्सरी येथे कंम्पांउड वॉल बांधकाम वरसोली येथील रस्ता दूरूस्ती निरक्षण कुटी बांधकाम तिनवीरा येथे तयार करणे More..

करार पध्दतीने सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक यांची सेवा घेणेबाबत 12/11/2018 कोल्हापुर
करार पध्दतीने सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक यांची सेवा घेणेबाबत.. More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ 06/11/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ 06/11/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ More..

दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची 05/11/2018 यवतमाळ
दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची More..

अनुकंपा यादी गट क 05/11/2018 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट क More..

अनुकंपा यादी गट ड 05/11/2018 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट ड More..

भंडारा वनविभाग भंडारा वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 16 व 17 नोव्हेंबर 2018 05/11/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग भंडारा वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 16 व 17 नोव्हेंबर 2018 More..

अधिक बातम्या..