Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

 मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश                                  
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II   
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

वाहन टेंडर नोटीस भंडारा 20/09/2017
वाहन टेंडर नोटीस भंडारा More..

आकाशवाणीच्‍या नागपूर केंद्रावरुन मुलाखत 20/09/2017
आकाशवाणीच्‍या नागपूर केंद्रावरुन अप्रमुवसं,(मातंधो) यांची मुलाखत दिनांक ६ आक्‍टोबर २०१७ रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता More..

वन्‍यजीव सप्‍ताह २०१७ निमित्‍त मुलाखत प्रमुवसं (वबप्र) 20/09/2017
वन्‍यजीव सप्‍ताह २०१७ निमित्‍त प्रमुवसं (वबप्र) म.रा.यांची मुलाखत दिनांक १ऑक्‍टोबर २०१७ रोजी सायंकाळी ७.३० वाजता More..

वन्‍यजीव सप्‍ताह २०१७ निमित्‍त कार्यक्रम 20/09/2017
वन्‍यजीव सप्‍ताह २०१७ निमित्‍त वन्‍यप्राणी बचाव केंद्र गोरेवाडा, नागपूर यावर आधारित कार्यक्रम More..

कंत्राटी पध्‍दतीने नियुक्‍ती औरंगाबाद 16/09/2017
कंत्राटी पध्‍दतीने नियुक्‍ती औरंगाबाद More..

मनुष्‍यबळ पुरवठा करणेसाठी पुर्न ई निविदा वनभवन नागपूर शुध्‍दीपत्रक 15/09/2017
मनुष्‍यबळ पुरवठा करणेसाठी पुर्न ई निविदा वनभवन नागपूर More..

सेवानिवृत्‍त अधिकारी यांच्‍या सेवा करार पध्‍दतीने घेण्‍याबाबत 14/09/2017
शासकीय /निमशासकीय सेवानिवृत्त अधिकारी यांच्या सेवा करार पद्धतीनें विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत (शुध्‍दीपत्रक) More..

करार पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त अधिकारी नियुक्‍त करणेबाबत जाहिर कोल्‍हापूर 13/09/2017
करार पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त अधिकारी नियुक्‍त करणेबाबत जाहिर कोल्‍हापूर More..

लॉट लिस्‍ट १४ व १५ सप्‍टेंबर बल्‍लारशहा डेपोट 11/09/2017
लॉट लिस्‍ट १४ व १५ सप्‍टेंबर बल्‍लारशहा डेपोट More..

लेखनसामूग्री साहित्‍य पुरवठा करणेबाबत निविदा सुचना वनभवन नागपूर 08/09/2017
लेखनसामूग्री साहित्‍य पुरवठा करणेबाबत निविदा सुचना वनभवन नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनरक्षक निवासस्थान बान्धकाम चे ई-निविदा सुचना 21/09/2017 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनरक्षक निवासस्थान बान्धकाम चे ई-निविदा सुचना More..

ई टेंडर नोटीस भंडारा 19/09/2017 नागपुर
ई टेंडर नोटीस भंडारा More..

ठाणे वनवृत्तांतर्गत अलिबाग वनविभागातील वांधकाम कामांच्या ई-निविदेबाबत 08/09/2017 ठाणे
ठाणे वनवृत्तांतर्गत अलिबाग वनविभागातील वांधकाम कामांच्या ई-निविदेबाबत More..

आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा सुचना 07/09/2017 गडचिरोली
आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा सुचना More..

आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा शुद्धिपत्रक 07/09/2017 गडचिरोली
आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा शुद्धिपत्रक More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 01/09/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०५/०९/२०१७ More..

जमिन 19/08/2017 नाशिक
जमिन More..

इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा 16/08/2017 नागपुर
इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा More..

वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती 12/08/2017 नागपुर
वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 10/08/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

अधिक बातम्या..