Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

 मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश                                  
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II   
  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली १५ जुन २०१७ 21/06/2017
३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली १५ जुन २०१७ More..

लिलाव निकाल १५ जुन २०१७ आलापल्‍ली 19/06/2017
लिलाव निकाल १५ जुन २०१७ आलापल्‍ली More..

रोपे वाहतुकीसाठी जाहिरात भंडारा वनविभाग 16/06/2017
रोपे वाहतुकीसाठी जाहिरात भंडारा वनविभाग More..

१५ जुन २०१७ स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा 14/06/2017
१५ जुन २०१७ स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा More..

सेक्‍युरिटी सर्व्हिस करीता निवदिा मागविणेबाबत वनभवन नागपूर 08/06/2017
सेक्‍युरिटी सर्व्हिस करीता निवदिा मागविणेबाबत वनभवन नागपूर More..

देखभाल व दुरुस्‍तीकरीता टेंडर नोटीस 08/06/2017
देखभाल व दुरुस्‍तीकरीता टेंडर नोटीस More..

टेंडर वनभवन नागपूर 06/06/2017
टेंडर वनभवन नागपूर More..

टेंडर जाहिरात आकोट वनविभाग 06/06/2017
टेंडर जाहिरात आकोट वनविभाग More..

३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली 03/06/2017
३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली More..

वनरक्षकांची बदली व पदस्‍थापना नागपूर वनविभाग 01/06/2017
वनरक्षकांची बदली व पदस्‍थापना नागपूर वनविभाग More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

प्रशासकिय वसाहत बान्ध्काम व दुरुस्ति बाबत ई निविदा सुचाना भामरागढ वनविभाग, आल्लापल्ली 22/06/2017 गडचिरोली
प्रशासकिय वसाहत बान्ध्काम व दुरुस्ति बाबत ई निविदा सुचाना भामरागढ वनविभाग, आल्लापल्ली More..

दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल 20/06/2017 नागपुर
दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 20/06/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

लिलाव 17/06/2017 नागपुर
लिलाव More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 15/06/2017 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती १६/०६/२०१७ More..

प्रलंबित वनगुन्हे 15/06/2017 नागपुर
प्रलंबित वनगुन्हे More..

बारबेड वायर फेनसिन्ग पुरविने बाबत ई निविदा सुचाना वडसा वनविभाग वडसा 14/06/2017 गडचिरोली
बारबेड वायर फेनसिन्ग पुरविने बाबत ई निविदा सुचाना वडसा वनविभाग वडसा More..

वन महोत्सव ई- निविदा 13/06/2017 ठाणे
वन महोत्सव ई- निविदा More..

जमिन 07/06/2017 नाशिक
जमिन More..

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर यांचे कार्यालयातील सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाच्या विवक्षित कामाकरीता 1 पद सेवानिवृत्त झालेले वनअधिकारी मधून कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक करणे बाबत 03/06/2017 वन्यजीव नागपुर
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर यांचे कार्यालयातील सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाच्या विवक्षित कामाकरीता 1 पद सेवानिवृत्त झालेले वनअधिकारी मधून कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक करणे बाबत More..

अधिक बातम्या..