Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest 


<
   वनविभागाच्‍या रोपवाटिकेमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या बियानांची उपलब्‍धता   गाेेंदिया टार्गेट  Tripartite Agreement
    १३ कोटी रोपवनाचे लक्ष्‍ा      
1) वनविभाग  
2) वनविकास महामंडळ लि.    
 3) सामाजिक वनीकरण विभाग    
   मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश     
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

तेन्दु हन्गाए २०१८ 19/01/2018
दुसरि फेरि निकाल बिगर पेसा More..

जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा 17/01/2018
जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई टेंडर भंडारा वनविभाग भंडारा 17/01/2018
ई टेंडर भंडारा वनविभाग भंडारा More..

लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा १४ व १५ जानेवारी आलापल्‍ली 12/01/2018
लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशहा १४ व १५ जानेवारी आलापल्‍ली More..

साॅॅॅफ्टवेअर खरेदीबाबत शुध्‍दीपत्रक वनभवन नागपूर 12/01/2018
साॅॅॅफ्टवेअर खरेदीबाबत शुध्‍दीपत्रक वनभवन नागपूर More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारा-याची नियुक्‍ती 11/01/2018
वनपरिक्षेत्र अधिकारा-याची नियुक्‍ती More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ 05/01/2018
निविदा सुचना दुसरी फेरी नॉन पेसा More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ 03/01/2018
प्रथम फेरि निकाल नोनपेसा More..

महाचर्चा दुरदर्शन कार्यक्रम 03/01/2018
महाचर्चा दुरदर्शन कार्यक्रम More..

वॉटर सप्‍लाय स्किम निविदा जाहिरात वर्धा 03/01/2018
वॉटर सप्‍लाय स्किम निविदा जाहिरात वर्धा More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत 19/01/2018 नागपुर
सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत More..

हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत 17/01/2018 नागपुर
हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत More..

लेखापाल बदल्या व पदस्थापना 17/01/2018 नागपुर
लेखापाल बदल्या व पदस्थापना More..

वनपालांच्या बदली व पदस्थापना 17/01/2018 नागपुर
वनपालांच्या बदली व पदस्थापना More..

वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती 17/01/2018 नागपुर
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती More..

वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन 16/01/2018 नागपुर
वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन More..

जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग अमरावती 10/01/2018 अमरावती
इमारती, जळाऊ वनोपज जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग, अमरावती. More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 10/01/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 08/01/2018 औरंगाबाद
करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ 06/01/2018 नागपुर
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ More..

अधिक बातम्या..