Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
Team Forest

2 कोटी वृक्षलागवड १ जुलै २०१६
तालुका समन्‍वयकांची यादी आणि या बाबत वारंवार विचारण्यात येणारे प्रश्न   अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई टेंडर सुचना गुगामल वन्‍यजीव विभाग परतवाडा 24/08/2016
ई टेंडर सुचना गुगामल वन्‍यजीव विभाग परतवाडा More..

टेंडर उपवनसंरक्षक नागपूर 23/08/2016
टेंडर उपवनसंरक्षक नागपूर More..

टेंडर गोंदिया वनविभाग नवेगावबांध आगार 23/08/2016
टेंडर गोंदिया वनविभाग नवेगावबांध आगार More..

टेंडर गोंदिया वनविभाग 23/08/2016
टेंडर गोंदिया वनविभाग More..

३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली 23/08/2016
३ वार सेल रिझल्‍ट आलापल्‍ली More..

टेंडर निविदा आएसओ वनविभाग महाराष्‍ट्र राज्‍य 23/08/2016
टेंडर निविदा आएसओ वनविभाग महाराष्‍ट्र राज्‍य More..

ईमारती व जलावु मालाचा लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा 20/08/2016
ईमारती व जलावु मालाचा लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा More..

महाराष्‍ट्र प्राणी संग्रहालय प्राधीकरण नागपूर साठी शिपाई पदाकरीता अर्ज 20/08/2016
महाराष्‍ट्र प्राणी संग्रहालय प्राधीकरण नागपूर साठी शिपाई पदाकरीता अर्ज More..

स्‍टेनोपदाचे शुध्‍दीपत्रक रविनगर नागपूनर 19/08/2016
स्‍टेनोपदाचे शुध्‍दीपत्रक रविनगर नागपूर More..

ईमारती व जलावु मालाचा लिलाव नांदेड वनविभाग नांदेड 18/08/2016
ईमारती व जलावु मालाचा लिलाव नांदेड वनविभाग नांदेड More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

अभिप्राय 22/08/2016 नाशिक
अभिप्राय More..

विक्रि लिलाव सुचना औगस्ट २०१६ गडचिरोलि. 11/08/2016 गडचिरोली
विक्रि लिलाव सुचना औगस्ट २०१६ गडचिरोलि. More..

एकरेशिय प्रकल्पाांंतर्गत काम सुरु करण्‍यास व वृक्षतोड परवानगी 10/08/2016 ठाणे
एकरेशिय प्रकल्पाांंतर्गत काम सुरु करण्‍यास व वृक्षतोड परवानगी More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता मुलखतीची वेळ व दिनांक 08/08/2016 यवतमाळ
कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्तीसाठी मुलाखतीची वेळ व तारीख More..

ई-निवीदा पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 30/07/2016 अमरावती
नविन बांधकामाच्या ई-निवीदा दि.01-08-2016 ते दि.10-08-2016 प्रक्रीयेबाबत More..

आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 30/07/2016 नागपुर
आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 More..

जमिन 27/07/2016 नाशिक
जमिन More..

झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरू करण्‍यास परवानगी 26/07/2016 ठाणे
झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरू करण्‍यास परवानगी More..

बी.बी.एन.एल. यंंत्रणेस आर.ओ.डब्‍ल्‍यु. मध्‍ये ओ.एफ.सी. टाकणेस परवानगी 26/07/2016 ठाणे
बी.बी.एन.एल. यंंत्रणेस आर.ओ.डब्‍ल्‍यु. मध्‍ये ओ.एफ.सी. टाकणेस परवानगी More..

लेद रिपोट जलगाव नि 21/07/2016 नाशिक
लेद रिपोट जलगाव नि ग ट न २७८ २७९ More..

अधिक बातम्या..