Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश   Tripartite Agreement
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
 
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018  

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

शुध्‍दीपत्रक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 20/10/2018
शुध्‍दीपत्रक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

३ वार सेल रिझल्‍ट सेंट्रल टिंबर डेपो आलापल्‍ली 19/10/2018
३ वार सेल रिझल्‍ट सेंट्रल टिंबर डेपो आलापल्‍ली More..

निविदा जाहिरात कोल्‍हापुर ि‍स्थित कराड 15/10/2018
निविदा जाहिरात कोल्‍हापुर स्थित कराड More..

कोल्‍हापूर टेंडर 15/10/2018
कोल्‍हापूर टेंडर More..

ई निविदा गोंदिया वनविभाग गोंदिया 12/10/2018
ई निविदा गोंदिया वनविभाग गोंदिया More..

ई टेंडर भंडारा वनविभाग भंडारा 12/10/2018
ई टेंडर भंडारा वनविभाग भंडारा More..

शुध्‍दीपत्रक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर 11/10/2018
शुध्‍दीपत्रक पेंच व्‍याघ्र प्रकल्‍प नागपूर More..

सेल रिझल्‍ट सेंट्रल टिंबर डेपोट आलापल्‍ली 11/10/2018
सेल रिझल्‍ट सेंट्रल टिंबर डेपोट आलापल्‍ली More..

स्‍पाॅट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशाह 09/10/2018
स्‍पाॅट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट बल्‍लारशाह More..

ई ऑक्शन बल्‍लारशाह 09/10/2018
ई ऑक्शन बल्‍लारशाह More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

ईमारती जळाऊ वनोपज वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 20/10/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 17/10/2018 ठाणे
आरसीसी बांधकाम बाबतसुधागड वनपरीक्षेत्र पोटलज कं न ६३६ सुधागड वनक्षेत्र ज‍ि रायगड More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक वन्यजीव अकोला 13/10/2018 अमरावती
ई निविदा उपवनसंरक्षक वन्यजीव अकोला More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प लोगो स्पर्धा 12/10/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प लोगो स्पर्धा More..

ि पेपर रिम खरेेेेदी 12/10/2018 ठाणे
३०० पेपर ि‍रिम खरेदीची जाहीरात More..

उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग गोंदिया अंतर्गत जलयुकत् शिवार अभियान सन 2018 2019 मध्ये मान्यता प्राप्त कामांचे ई निवदा 11/10/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग गोंदिया अंतर्गत जलयुकत् शिवार अभियान सन 2018 2019 मध्ये मान्यता प्राप्त कामांचे ई निवदा More..

नविन इमारत बांधकाम नाकाडोंगरी वनपरिक्षेत्र व सिमेंट नालाबांध तुमसर वनपरिक्षेत्र 11/10/2018 नागपुर
नविन इमारत बांधकाम नाकाडोंगरी वनपरिक्षेत्र व सिमेंट नालाबांध तुमसर वनपरिक्षेत्र More..

ई निविदा सुचना 10/10/2018 ठाणे
ठाणे वनविभागातील विवीध कामाची निवीदा More..

भंडारा वनविभागातील वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 19 व 20 ऑक्टोबर 2018 10/10/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 19 व 20 ऑक्टोबर 2018 More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना ऑक्ट २०१८ 09/10/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना ऑक्ट २०१८ More..

अधिक बातम्या..