Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

 यवतमाळ वनवृतातील यशोगाथा 

पांढरकवडा वनविभाग यशोगाथा 

पुसद वनविभाग, पुसद 

संघटीतरित्या वनक्षेत्रावर होत असलेले अतिक्रमण संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीच्या मदतीने युक्तीपुर्वक प्रतिबंध केलेल्या कामाची यशोगाथा
वनपरिक्षेत्र-शेंबाळपिंप्री , वर्तुळ-शिळोना , नियतक्षेत्र -नागवाडी, कक्ष क्र. ४१९     Watershed Development Works have been successfully carried out in Yavatmal Circle. Under Vidarbha Panlot Vikas seheme, in Yavatmal district 93 villages of Yavatmal, Pusad & Pandharkawada division, while in Akola & Washim district 13 villages of Akola division have been taken. These works are done to the tune of Rs. 30.1392 crores. While implementing these multifold works, forest department acted as PIA. Due to such works, the water level in watershed areas have been improved, along with major objectives of soil and water conservation. 

 
In Yavatmal Circle, out of 991 villages 200 villages have been covered under Joint Forest Management Scheme, with the active participation of local villagers, the forest area is well protected and conserved, Various schemes like Forest Development Agency, State scheme of J.F.M., Vidarbha Vikas Karykram Scheme, CAMPA etc. have been implemented for this purpose. 
 
In Yavatmal Circle, the centrally sposored ambitious scheme-Lac cultivation have been successfully implemented in tribal populated areas of Yavatmal and Pandharkawada forests division.

Chief Conservator of Forests Circle Yavatmal Van Gram Kolura Video