Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
अनुकंपा यादी 20/06/2018
अनुकंपा यादी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर More..

शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत 31/05/2018
शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत More..

बदलीपात्र कर्मचारी यांची यादी वनरक्षक 08/05/2018
बदलीपात्र कर्मचारी यांची यादी वनरक्षक More..

अनुकम्पा प्रतिक्शा यादि 30/08/2016
अनुकम्पा प्रतिक्शा यादि More..