Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
ई निवीदा 01/02/2019
श्रीवर्धन वनक्षेत्रातील मौजे वेळास येथे वनपाल दिघी यांचेकरीता शासकीय ‍ निवास्थान बांधने ता.श्रीवर्धन जि.रायगड More..

ई निवीदा 01/02/2019
श्रीवर्धन वनक्षेत्रातील मौजे श्रीवर्धन येथे वनक्षेत्रपाल यांचेकरीता शासकीय ‍ निवास्थान बांधने ताश्रीवर्धन जिरायगड More..

ई निवीदा 01/02/2019
श्रीवर्धन वनक्षेत्रातील मौजे वैळास येथे वनरक्षक यांचेकरीता शासकीय ‍ निवास्थान बांधने ता.श्रीवर्धन जि.रायगड More..

ई निवीदा 22/01/2019
एअर कंडिशनचा वार्षिक देखभाल करार More..

ई निवीदा 21/01/2019
डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची पदे कत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरूपांत भरणेसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणा-या संस्थाकडून निविद संस्थाकडून More..

ई निवीदा 19/01/2019
अलिबाग वन विभागामार्फत मौजे बामणोली अलिबाग येथे वनपरि क्षेत्रासाठी वनपरिक्षेत्र कार्यालय बांधणे More..

इ‍ न‍िवीदा 14/01/2019
प्रीफॅब्रीकेट ईको हट पुरवठा वॉटर आणि फायर प्रुफ More..

इ‍ न‍िवीदा 04/01/2019
हिराकोट तलाव ते वनविभाग कार्यालय अलिबाग येथे रस्त्याचे दुरूस्ती करणे More..

ई निवीदा 02/01/2019
वनप्रशिक्षण संस्था शहापूर येथील क्र2 च्या खेळाच्या मैदानासाठी विट बांधकामातील गटाराचे बांधकाम करणे एकुण लांबी 90 मी More..

ई निवीदा 02/01/2019
वन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट शहापूरसह 210 आरएमटी आणि 200 आरएमटीच्या दोन आरसीसी कंपाउंड वॉलचे बांधकाम More..

ई- निविदा 27/12/2018
गवत कापणयाचे मशिन More..

ई- निविदा 17/12/2018
ई निविदा रिपेंरिग सिव्हील बांधकाम More..

ई- निविदा 13/12/2018
टाईप 2फॉरेस्टर चाळीचे बांधकाम दिघी मु वेळास रेंज श्रीवर्धन ता श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई- निविदा 13/12/2018
वनरक्षक चाळ टाईप 1 बांधकाम करणे वडवली पो वेळास रेंज श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई- निविदा 03/12/2018
उपवनसंरक्षक रोहा कार्यालय रोहा वनविभाग मधील साळविडे कं नं 746 येथे सिमेट नालाबांध बांधणे More..

ई- निविदा 03/12/2018
उपवनसंरक्षक रोहा वनविभाग मधील करंजाडी कं नं 538 पार्टिआंबिवली बुद्रुक कं नं 538 पार्ट पाचाड कं नं 455 मोहोत कं नं 564 येथे वनतलाव खोदेणे More..

प्रसिध्दीपत्रक 01/12/2018
मौजे वरचीवाडी ता माणंगाव जि रायगड येथील जमीन बाबत हारकत असल्यास खालील कार्यालया सुचित करण्या बाबत More..

ई- निविदा 01/12/2018
ईमारत बाधकाम टाईप 3सिगंल युनिट सुधागड पाली ता सुधागड जि रायगड More..

ई- निविदा 01/12/2018
ईमारत बाधकाम दुरूस्ती टाईप 3 वनक्षेत्रपाल कर्जत पूर्व ता कर्जत जि रायगड More..

प्रसिध्दीपत्रक 01/12/2018
ठाणे बेलापूर रस्ता ते एनएच 4 दरम्यान पारसिक हिल बोगदयातून जाणा-या जोडरस्त्याचे बांधकामा करिता 18 1824 हेक्टर वनजमिण More..

ई- निविदा 20/11/2018
दुरूस्ती वनरक्षकासाठी असलेली चाळ मु साजगांव ता खालापूर जि रायगड दुरस्ती वनपाल दर्जा 2 साठी रा उंबरा ता खालापूर जि रायगड दुरूस्ती वनरक्षकासाठी असलेली चाळ रा.खोपोली ता खोपोली जि रायगड वॉचमन चाळ उपवनंसरक्षक बंगाला एरिया रा अलिबाग ता अलिबाग More..

ई- निविदा 13/11/2018
दहिवली नर्सरी येथे कंम्पांउड वॉल बांधकाम वरसोली येथील रस्ता दूरूस्ती निरक्षण कुटी बांधकाम तिनवीरा येथे तयार करणे More..

नैसि‍गिकगॅस पाईप लाईनचेकाम करणेस मजूरी दील्‍या बाबत 30/10/2018
सरणी ताल दाहणू येथे एनटीयूआरल गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी 0.0351 हेक्टर फॉरेस्ट जमीन वळविणे बाबत More..

ई निविदा सुचना 26/10/2018
गोराई येथे कांदळवन पार्क तयार करणे बाबत More..

ई निविदा सुचना 24/10/2018
इकाे हटचा पुरवठा करणे बाबत More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 17/10/2018
आरसीसी बांधकाम बाबतसुधागड वनपरीक्षेत्र पोटलज कं न ६३६ सुधागड वनक्षेत्र ज‍ि रायगड More..

ि पेपर रिम खरेेेेदी 12/10/2018
३०० पेपर ि‍रिम खरेदीची जाहीरात More..

ई निविदा सुचना 10/10/2018
ठाणे वनविभागातील विवीध कामाची निवीदा More..

ई निविदा सुचना 12/09/2018
गोराई येथे कांदळवन तयार करण्‍यासाठी दरपत्रके मिळणे बाबत More..

ई निविदा सुचना अलिबाग 31/08/2018
प्रीफेब्र्रीएटेड इकोची खरेदी More..

जाहिरात थेट मुलाखत 24/08/2018
निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करणे More..

आदेश 18/08/2018
एकरेषीय प्रकल्‍पांबाबत झाडे तोडण्‍यास व कामे सूरू करण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत मानकोली ते माोटागाांव रस्‍त्‍यावर उल्‍हास खाडीवर पोहोच रस्‍त्‍यासह ९८० मीटर लांबीचा सहापदरी पूल बांधणेकरीता ०.५८हेक्‍टर कांदळवन जमिन वळती करण्‍याबाबत More..

ई निविदा सुचना 13/08/2018
दस्‍तुरी ता.खालापूर वनक्षेत्र खालापूर येथील जुनेे विश्रामगृृह येथील दुुरूस्‍ती व कम्‍पाउड वॉल बाधणे बाबत More..

ई-निविदा जाहिरात प्रसिध्दीध करण्याणबाबत 04/08/2018
ऑनलाइन जीआयएस आधारित वर्क फ्लो मॅनेजमेंट सिस्टमचा विकास More..

ई निविदा सुचना 03/08/2018
संजयगांधी राष्ट्री य उद्यानच्याण इको सेंसिटीव्ही झोनचे सर्वेक्षण व विकास भोगोलिक नकाशा बनविनासाठी निविदा More..

विभागीयवन अधिकारी सामाजिक वनीकरण ठाणे याच्‍या कार्यालयात कंत्राटी पध्‍दतीने तात्‍पूरत्‍या स्‍वरुपात डाटा एन्‍ट्री आॅॅॅॅपरेट वाहनचालक ६ भरणे कामी मनुष्‍यबळ पुरवठा करणा-या संस्‍थाकडून निविदा अर्ज मागविण्‍याबाबत 16/07/2018
विभागीयवनअधिकारी सामाजिकवनीकरण ठाणे याच्‍या कार्यालयात कंत्राटीपध्‍दतीने तात्‍पूरत्‍या स्‍वरुपात डाटा एन्‍ट्री आॅॅॅॅॅॅॅपरेटर व वाहनचालक (६)भरणेकामी मनुष्‍यबळ पुरवठा करणा-या संस्‍थाकडून ि‍निविइदा अर्ज मागविण्‍याबाबत More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 09/07/2018
तीनवीरा ताालुका अलिबाग येथील मरिन स्‍टॅंडिग सेंटर चेे बांंधकाम करणे बाबत More..

ई निविदा सुचना 09/07/2018
उपवनसंरक्षक अलिबाग यांचे शासकिय बंगल्‍यातील आरसीसी गटर दुरूस्‍ती बाबत More..

सुचना 14/06/2018
भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ६१ ब अन्वये नोटीस More..

ई निविदा सुचना 25/05/2018
११ जुन २०१८ रोजी वृक्ष लागवड परिषद २०१८ यशवंतराव चव्हा ण केंद जन जगनाथराव भोसले मार्ग नरिमन पॉईंट More..

ई निविदा सुचना 24/05/2018
1 जुलै 2018 रोजी आयोजित राज्या स्तारीय वन महोत्सेवाचा शासकीय कार्यक्रम राधा सोअमी सत्संजग बीस मौजे वरप ता कल्या‍ण जि ठाणे येथे आयोजित करण्यारत आला आहे More..

ई निविदा सुचना 08/05/2018
तीन वीरा तालुका अलीबाग जिला रायगड येथील सागरी लहरी केंद्र शिबिराचे बांधकाम More..

ई निविदा सुचना 08/05/2018
पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाल्यांचे बांधकाम करणे More..

प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार करणेबाबत 07/05/2018
प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार सन २०१८ १९ करणेबाबत More..

झेरॉक्स मशीन वार्षिक करार करणेसंबंधीत दरपत्रक मागविणेबाबत 04/05/2018
झेरॉक्स मशीन पुरवुन छायांकित प्रतीबाबतचा वार्षिक सेवा करार करणेसंबंधीत दरपत्रक मागविणेबाबत More..

प्रसिध्दीपत्रक दि ३ ५ २०१८ 03/05/2018
मौजे केळघर व मौजे मुचणे, ता रोहा येथील क्षेत्रावर विशेष नगर वसाहत प्रकल्पारकरीता ना हरकत दाखला मिळणेबाबत More..

शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्‍त अधिकारी यांच्‍या सेवाकरार पध्‍दतीने विवक्षित कामाकरीता घेणेबाबत मुलााखत . 24/04/2018
शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्‍त अधिकारी यांच्‍या सेवाकरार पध्‍दतीने विवक्षित कामाकरीता घेणेबाबत मुलााखत . More..

निवृत्त विवअ सवस यांना विविक्षित कामाकरीता सेवा करार 07/04/2018
सेवानिवृत्त विभागीय वन अधिकारी सहाययक वनसंरक्षक यांना विवक्षित कामाकरीता सेवा करार पध्द‍तीने कामावर घेणेबाबत More..

ई निविदेद्वारे कामांची सुचना 07/04/2018
अनघड दगडी बांध एकुण ३० कामे More..

प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार करणेबाबत 28/03/2018
प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार करणेबाबत दर पत्रक मागविणेबाबत सन २०१८ १९ More..

पेपर रिम मागविणेबाबत 15/03/2018
अे ४ जे के ७० जीएसएम पेपर 250 रिमसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत More..

संगणक व नेटवर्क देखभाल वार्षिक करार करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत 15/03/2018
संगणक व नेटवर्क देखभाल वार्षिक करार करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत More..

अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍तीची प्रतिक्षायादी 28/02/2018
गट क संवर्गातील अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍ती देणेबाबत अंतिम प्रतिक्षा यादी दिनांक ०१/०१/२०१८अखेर. More..

अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍तीची प्रतिक्षायाद 28/02/2018
गट ड संवर्गातील अनुकंम्पा तत्वा1वर नियुक्तीब देणेबाबत अंतिम प्रतिक्षा यादी दिनांक ०१/०१/२०१८ अखेर More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ मुख्य वनसंरक्षक प्रा ठाणे उमेदवारांकरीता सुचना 16/02/2018
प्रतिक्षा यादीतील निवड केलेल्या उमेदवारांची दि. २२.०२.२०१८ रोजी ठेवण्यात आलेल्या २५ कि.मी. चालण्याची शारीरिक क्षमता चाचणी. More..

ई निविदा सुचना क्र. ०२ सन २०१७ १८ 15/02/2018
मौजे साळविंडे क्र. नं. ७४५ येथे वनबंधारा बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ०८ सन २०१७ १८ 15/02/2018
देहेन मध्य्वर्ती रोपवाटीके सभोवार संरक्षक भिंत बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ०७ सन २०१७ १८ 15/02/2018
श्रीवर्धन वनक्षेत्र कार्यालय व शासकिय निवासस्थाषन परिसरास संरक्षक भिंत बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. 06, 07, 08, 09, 10 व 11 12/02/2018
उपवनसंरक्षक शहापुर डोळखांब वनपरिक्षेत्रातील आजोबा देवस्थान येथे पॅगोडा 1 तयार करणे व दगडी पाय-या तयार करणे व पक्षी निरीक्षण मनोरा 1 तयार करणे More..

ई निविदा सुचना क्र १० सन २०१७ १८ 03/02/2018
साळविंडे कं. नं. ७४६ येथे सिमेंट नालाबांध बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ११ सन २०१७ १८ 03/02/2018
करजांडी कं. नं. ५३८ पार्ट, आंबिवली बुद्रुक कं. नं. ५३८ पार्ट, पाचाड कं. नं. ४५५ मोहोत कं.नं. ५६४ येथे वनतलाव खोदणे More..

ई निविदा सुचना 02/02/2018
ई निविदाप्रणालीद्वारे सन २०१८ पावसाळा रोपवन पुर्व कामासाठी खडडे खोदणे व गुरे प्रतीबंधक चर खोदण्या साठी बी १ नमुन्या्तील निविदा मागविण्याात येत आहे More..

ई-निविदा स्थापत्य कामे ठाणे वनविभाग 01/01/2018
ई-निविदा स्थापत्य कामे ठाणे वनविभाग More..

मुलाखत कार्यक्रम सुचना 06/12/2017
मुलाखत कार्यक्रम सुचना More..

मुलाखत कार्यक्रम 04/12/2017
मुलाखत कार्यक्रम More..

जप्त वाहन सुचना डहाणु वनविभाग 04/12/2017
जप्त वाहन सुचना डहाणु वनविभाग More..

जप्त वाहन सुचना ठाणे वनविभाग 30/11/2017
जप्त वाहन सुचना ठाणे वनविभाग More..

स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 27/11/2017
स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग More..

स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 27/11/2017
स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 21/11/2017
बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग More..

ठाणे वनवृत्त ५० कोटी वृक्ष लागवडी करीता करार पद्धतीने नेमणुक 14/11/2017
ठाणे वनवृत्त ५० कोटी वृक्ष लागवडी करीता करार पद्धतीने नेमणुक More..

ई-निविदा स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 10/11/2017
ई-निविदा स्थापत्य कामे More..

प्रसिद्धपत्रक मुवस ठाणे कार्यालय 27/10/2017
प्रसिद्धपत्रक More..

अलिबाग वनविभाग शुद्धीपत्रक 23/10/2017
शुद्धीपत्रक More..

शहापुर वनविभाग ई निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे 16/10/2017
ई निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे More..

ई-निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे 11/10/2017
ई-निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे More..

सुचना/ निवड यादी दि. २९ सप्टेंबर २०१७ 29/09/2017
सुचना निवड यादी दि २९ सप्टेंबर २०१७ More..

एमएच 05 एच 5778 आणि एमएच 04 ईएल 8612 या वाहनांबाबत 27/09/2017
एमएच 05 एच 5778 आणि एमएच 04 ईएल 8612 या वाहनांबाबत More..

ठाणे वनवृत्तांतर्गत अलिबाग वनविभागातील वांधकाम कामांच्या ई-निविदेबाबत 08/09/2017
ठाणे वनवृत्तांतर्गत अलिबाग वनविभागातील वांधकाम कामांच्या ई-निविदेबाबत More..

अलिबाग तालुका अंतर्गत मौजे शहाबाज येथील वनजमीनीबीबत 02/08/2017
अलिबाग तालुका अंतर्गत मौजे शहाबाज येथील वनजमीनीबीबत More..

ठाणे वनविभागात जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांबाबत 28/07/2017
ठाणे वनविभागात जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांबाबत More..

अंजुर मानकोली सुरई ता भिवंडी प्रसिद्धीपत्रक 13/07/2017
अंजुर मानकोली सुरई ता भिवंडी प्रसिद्धीपत्रक More..

वन महोत्सव ई- निविदा 13/06/2017
वन महोत्सव ई- निविदा More..

एम एच ०४ डी आर७८५९ वाहन सरकार जमा करणे 01/06/2017
एम एच ०४ डी आर७८५९ वाहन सरकार जमा करणे More..

भरती २०१६विभागनिहाय वाटप 22/05/2017
भरती २०१६विभागनिहाय वाटप More..

वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी उमेदवारांचे वनविभागवार वाटप 16/05/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी उमेदवारांचे वनविभागवार वाटप More..

भरती २०१६ विभागवार वाटप बिगर अनुसुचित खुला 16/05/2017
भरती २०१६ विभागवार वाटप - बिगर अनुसुचित- खुला More..

प्रसिद्धीपत्रक पाली ता पनवेल जिल्हा रायगड 09/05/2017
प्रसिद्धीपत्रक पाली ता पनवेल जिल्हा रायगड More..

शुद्धीपत्रक भरतीप्रक्रीया २०१६ 09/05/2017
शुद्धीपत्रक भरतीप्रक्रीया २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 08/05/2017
निकाल २५ किमी व १६ किमी अंतर पुर्ण करण्‍याची चालण्‍याची शारीरिक क्षमता चाचणीचा निकाल More..

शुद्ध्‍ाीपत्रक 24/04/2017
शुद्ध्‍ाीपत्रक - वनरक्षक भरती प्रक्रिया - २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ साठी २५ किमी व १६किमी चालण्‍याच्‍या चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व प्रतिक्षा यादी. 20/04/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ साठी २५ किमी व १६किमी चालण्‍याच्‍या चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व प्रतिक्षा यादी. More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती प्रकिया २०१६ 20/04/2017
शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती प्रकिया २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ खेळाडु प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सुचना 17/04/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ खेळाडु प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सुचना More..

इमारती व किटा मालाचा जाहिरनामा 13/04/2017
इमारती व किटा मालाचा जाहिरनामा More..

नेरळ दस्‍तुरी रस्‍त्‍याचे काम सुरु करण्‍यास परवानगी 12/04/2017
नेरळ दस्‍तुरी रस्‍त्‍याचे काम सुरु करण्‍यास परवानगी More..

प्रसिद्धीपत्रक दि.१०.०४.२०१७ 10/04/2017
प्रसिद्धीपत्रक दि.१०.०४.२०१७ More..

प्रसिद्धीपत्रक दि.०६.०४.२०१७ 06/04/2017
प्रसिद्धीपत्रक दि.०६.०४.२०१७ More..

अंतीम जेष्‍ठता यादी लिपीक संवर्ग दि.०१.०१.२०१५ 03/04/2017
अंतीम जेष्‍ठता यादी लिपीक संवर्ग दि.०१.०१.२०१५ More..

सुचना 30/03/2017
भारतीय वन अधिनीयम १९२७ अन्‍वये नोटीस More..

प्राथमिक जेष्‍ठता यादी लेखापाल 24/03/2017
प्राथमिक जेष्‍ठता यादी लेखापाल ठाणे वनवृत्‍त दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची. More..

अतिरीक्‍त उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीनंतर पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 24/03/2017
अतिरीक्‍त उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीनंतर पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी More..

एकरेषियप्रकल्‍पातर्गत माथेरान रोपवे प्रा. लि. मुंबई 22/03/2017
एकरेषिय प्रकल्‍पातर्गत माथेरान रोप वे प्रा.लि. मुंबई २.५७२ हेक्‍टर वनक्षेत्र वळतेकरण प्रस्‍ताव More..

अंतीम जेष्‍ठता यादी लेखापाल ठाणे वनवृत्‍त 21/03/2017
अंतीम जेष्‍ठता दि ०१.०१.२०५ रोाजीची यादी लेखापाल ठाणे वनवृत्‍त More..

पात्र उमेदवारांची अतीरिक्‍त लघुयादी व सुचना 10/03/2017
कागदपत्र पडताळणीनंतर अपात्र ठरलेल्‍या उमेदवारांऐवजी पुढील उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावणेेेकामी सुचना व यादी. More..

वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ 01/03/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ कागदपत्र पडताळणी अंती पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी दि.०१ मार्च २०१७ More..

नगर वसाहत प्रकल्प प्रसिद्धी पत्रक 23/02/2017
नगर वसाहत प्रकल्प प्रसिद्धी पत्रक More..

विधी सल्‍लागार (कंत्राटी) अंतीम निकाल 14/02/2017
विधी सल्‍लागार (कंत्राटी) अंतीम निकाल More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ तक्रारी अर्जाबाबत 14/02/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६- तक्रारी अर्जाबाबत More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना 13/02/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना 13/02/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना More..

कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार पदाच्या मुलाखतीबाबत 27/01/2017
कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार पदाच्या मुलाखतीबाबत More..

वृक्ष तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी 21/01/2017
वृक्ष तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र. ४ बी. आमरा मार्ग क्षेत्र २४.३९८६ हेक्‍टर More..

वेतन मंडळ मंजुर दरसुची सन २०१६ १७ 21/01/2017
वेतन मंडळ मंजुर दरसुची सन २०१६ १७ More..

उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ 12/01/2017
उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीची लघुुयादी 11/01/2017
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीची लघुुयादी More..

शुद्धीपत्रक 11/01/2017
शुद्धीपत्रक More..

वृक्ष तोडणेस वकाम सुरु करण्‍यास परवानगी 05/01/2017
वृक्ष तोडणेस वकाम सुरु करण्‍यास परवानगी मौजे म्‍हसवण ता. पालघर ते काशीद कोपुर क्षेत्र- ५.७३६५ हेक्‍टर. More..

प्रसिद्धीपत्रक 02/01/2017
प्रसिद्धीपत्रक More..

शुध्दीपत्रक वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 28/12/2016
शुध्दीपत्रक वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ More..

ऑनलाईन ई निविदा अलिबाग वनविभाग 16/12/2016
ऑनलाईन ई निविदा अलिबाग वनविभाग More..

उमेदवारांसाठी सुचना 06/12/2016
उमेदवारांसाठी सुचना More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती २०१६ 05/12/2016
शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती २०१६ More..

खेळाडु प्रवर्गातुन अर्ज केलेल्‍या उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ 24/11/2016
खेळाडु प्रवर्गातुन अर्ज केलेल्‍या उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ More..

शारिरिक मोजमाप तपासणी वेळापत्रक व पात्र उमेदवारांची यादी वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 22/11/2016
शारिरिक मोजमाप तपासणी वेळापत्रक व पात्र उमेदवारांची यादी वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ३ किमी व ५ किमी धावण्‍याच्‍या चाचणीचा निकाल 22/11/2016
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ३ किमी व ५ किमी धावण्‍याच्‍या चाचणीचा निकाल More..

कामे सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. 17/11/2016
कामे सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. मौजे भोरांडे ता. मुरबाड क्षेत्र ०.०१६८ हेक्‍टर More..

वनरक्षक भरती २०१६ सूचना दि ०३ नोव्हे २०१६ 03/11/2016
उमेदवारांसाठी सूचना दि ०३ नोव्हे २०१६ More..

वनरक्षक भरती २०१६ संमती पत्र नमुना 02/11/2016
वनरक्षक भरती २०१६ संमती पत्र नमुना More..

वनरक्षक भरती २०१६ धावण्‍याच्‍या चाचणीसाठी स्‍थळ दर्शक नकाशे 02/11/2016
वनरक्षक भरती २०१६ धावण्‍याच्‍या चाचणीसाठी स्‍थळ दर्शक नकाशे More..

वनरक्षक भरती २०१६ सूचना दि ०२ ऑक्‍टो २०१६ 02/11/2016
उमेदवारांसाठी सूचना More..

५ किमी आणि ३ किमी धावण्‍याच्‍या चाळणी चाचणीचे वेेळापत्रक 30/10/2016
५ किमी आणि ३ किमी धावण्‍याच्‍या चाळणी चाचणीचे वेेळापत्रक More..

उमेदवांंरासाठी सूचना दिनांक २८ऑक्‍टोबर २०१६ 28/10/2016
उमेदवांंरासाठी सूचना दिनांक २८ऑक्‍टोबर २०१६ More..

सूचना आणि वैदयकीय प्रमाणपत्र नमुना 27/10/2016
सूचना आणि वैदयकीय प्रमाणपत्र नमुना More..

काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. 27/10/2016
काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. More..

काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत 27/10/2016
काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ शुद्धीपत्रक 13/10/2016
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ शुद्धीपत्रक More..

विधी सल्‍लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 06/10/2016
विधी सल्‍लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

नोटीस 28/09/2016
नोटीस More..

सुधारित वनरक्षक भरती जाहिरात २०१६ ठाणे वनवृत्‍त 28/09/2016
सुधारित वनरक्षक भरती जाहिरात २०१६ ठाणे वनवृत्‍त More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ठाणे वनवृत्‍त 26/09/2016
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ठाणे वनवृत्‍त More..

एकरेशिय प्रकल्पाांंतर्गत काम सुरु करण्‍यास व वृक्षतोड परवानगी 10/08/2016
एकरेशिय प्रकल्पाांंतर्गत काम सुरु करण्‍यास व वृक्षतोड परवानगी More..

झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरू करण्‍यास परवानगी 26/07/2016
झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरू करण्‍यास परवानगी More..

बी.बी.एन.एल. यंंत्रणेस आर.ओ.डब्‍ल्‍यु. मध्‍ये ओ.एफ.सी. टाकणेस परवानगी 26/07/2016
बी.बी.एन.एल. यंंत्रणेस आर.ओ.डब्‍ल्‍यु. मध्‍ये ओ.एफ.सी. टाकणेस परवानगी More..

वाधवा कन्‍सट्रक्‍शनकरिता वनविभागाचे अभिप्राय 20/07/2016
वाधवा कन्‍सट्रक्‍शनकरिता वनविभागाचे अभिप्राय More..

वनरक्षक जेष्‍ठता यादी ठाणे वनवृत्‍त 15/06/2016
वनरक्षक अंतीम जेष्‍ठता यादी ठाणे वनवृत्‍त More..

१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्‍थळनिहाय माहिती 14/06/2016
१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्‍थळनिहाय माहिती More..

एकरेषिय प्रकल्‍पांबाबत झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी. 13/06/2016
एकरेषिय प्रकल्‍पांबाबत झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी. More..

प्रसिद्धीधीपत्रक १०.०५.२०१६ 12/05/2016
प्रसिद्धीधीपत्रक १०.०५.२०१६ More..

सिमेंट बंधारा तळवली ई- निविदा 03/05/2016
सिमेंट बंधारा तळवली ई- निविदा More..

सिमेंट बंधारा चंदरगाव ई निविदा 03/05/2016
सिमेंट बंधारा चंदरगाव ई निविदा More..

प्रसिद्धीपत्रक ०७.०४.२०१६ 02/05/2016
प्रसिद्धीपत्रक ०७.०४.२०१६ More..