Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    वनविभागाच्‍या रोपवाटिकेमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या बियानांची उपलब्‍धता   गाेेंदिया टार्गेट  Tripartite Agreement
    १३ कोटी रोपवनाचे लक्ष्‍ा      
1) वनविभाग  
2) वनविकास महामंडळ लि.    
 3) सामाजिक वनीकरण विभाग    
   मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश     
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018    

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

तेंदू हंगाााम २०१८ (नॉन पेसा) 23/03/2018
७ वी फेरी निविदा सुचना (नॉन पेसा) More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ नॉन पेसा 22/03/2018
६ वि फेरि निकाल More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ पेसा 21/03/2018
२ रि फेरि निकाल More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ पेसा 21/03/2018
निविदा सुचना तिसरी फेरी More..

जीआयएस विशेषज्ञ पदाच्‍या नेमणुकीकरीता जाहिरात 20/03/2018
जीआयएस विशेषज्ञ पदाच्‍या नेमणुकीकरीता जाहिरात पांढरकवडा वन विभाग More..

आलापल्‍ली निकाल जाहिर ३ वार 19/03/2018
आलापल्‍ली निकाल जाहिर ३ वार More..

आपटा हंगाम- २०१८ 15/03/2018
आपटा हंगाम २०१८ चौथ्‍या फेरीची निविदा सूचना More..

आपटा हन्गाम २०१८ 14/03/2018
तिसरि फेरि निकाल More..

पीडीए व मोबाई पुरवठा करणेबाबत ई निविदा कोल्‍हापूर वन्‍यजीव विभाग 13/03/2018
पीडीए व मोबाई पुरवठा करणेबाबत ई निविदा कोल्‍हापूर वन्‍यजीव विभाग More..

हाऊस किपींग सर्व्हिसेसकरीता निविदा वनभवन नागपूर 13/03/2018
हाऊस किपींग सर्व्हिसेसकरीता निविदा वनभवन नागपूर More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

वनविभाग आल्लापल्ली येथे विविध बान्धकामाचे ई-निविदा सुचना 23/03/2018 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे विविध बान्धकामाचे ई-निविदा सुचना More..

50 कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम विवक्षित सेवाकरार पद भरती जाहिरात-चिपळूण वन विभाग 23/03/2018 कोल्हापुर
50 कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम विवक्षित सेवाकरार पद भरती जाहिरात-चिपळूण वन विभाग More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची सुधारीत यादी 22/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची सुधारीत यादी More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत 22/03/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 21/03/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

जलयुक्त शिवार अभियान अन्तर्गत खोदतळे तयार करने चे ई निविदा सुचना भामरागड वनविभाग भामरागड. 21/03/2018 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार अभियान अन्तर्गत खोदतळे तयार करने चे ई निविदा सुचना भामरागड वनविभाग भामरागड. More..

मे महाराणी पेंट्स प्रा लि यांना पोहच रस्त्यासाठी वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत मौ बरबडी व मौ वरुड ता जि वर्धा येथिल झुडपी जंगल जमीन वळतीकरणेबाबत 21/03/2018 नागपुर
मे. महाराणी पेंट्स प्रा. लि. यांना पोहच रस्त्यासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत मौ. बरबडी व मौ. वरुड, ता. जि. वर्धा येथिल 0.33 हेक्टर झुडपी जंगल जमीन वळतीकरणेबाबत. More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची यादी 16/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची यादी More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 16/03/2018 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा सुचना १७ २०१७ २०१८ भंडारा वनविभाग भंडारा 16/03/2018 नागपुर
ई निविदा सुचना-१७ २०१७-२०१८ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

अधिक बातम्या..