Skip to main content    Add to Favourite   -A   A   A+   English  
Green Army Registration CLICK HERE                      For 13 Crore Plantation Please Click on 50 Crore Plantation Information Icon
Call Center Toll Free No. : 1926

नैसर्गिक संपदेचे संरक्षण तसेच संवर्धन हा या युगातील राष्ट्रीय मुद्दा राहिला नसून तो कधीचाच आंतर्राष्ट्रीय झालेला आहे, वने नैसर्गिक स्त्रोतांचा अविभाज्य भाग असून त्यास अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. दिवसागणिक होणारा पर्यावरणीय बदल व त्यावरील आधुनिक उपाययोजना म्हणून कार्बन sequestation करणे यात वनांचा मोलाचा वाटा आहे. राज्यातील विपुल आणि संपन्न जैवविविधता व तिचे संवर्धन करण्याचे दृष्टीने वन विभागाने नीतिगत धोरण अवलबून अंमलबाजवणी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. निसर्ग पर्यटनाचे माध्यमातून वन्यजीवांचे शास्वत व्यवस्थापन करणे अपेक्षित आहे. काष्ठ तसेच अकाष्ठ वनोपाजांचे उत्पादन व व्यवस्थान शास्त्रीय दृष्टीकोणातून करणे, तसेच संयुक्त वन व्यवस्थापनाचे माध्यमातून नैसर्गिक स्त्रोतांचे या शिवाय वनांवर अवलंबून असलेल्याचे जीवनमान उंचावण्याचे दृष्टीने सतत प्रयत्नरत राहणे अत्यावशक असून तसा प्रयत्न वनविभागामार्फत करणे अपेक्षित आहे. बांबू तसेच इतर वनोपजांवर आधारित मूल्यवर्धित वस्तु, स्थानिक हस्त कारागीर, मजूर यांचे राहणीमान उंचावण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करणे प्रस्तावित आहे. एवढेच नव्हे तर भोगौलिक क्षेत्राच्या 33% टक्के वनाच्छादन करण्याकरिता प्राधान्य देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. आधुनिक युगात माहिती तंत्रज्ञान सारख्या अत्याधुनिक तंत्राचा वापर करून e- governnace चे माध्यमातून प्रशासन अधिक गतिमान व लोकाभिमुख करण्याचा शासनाचा मानस आहे.
  Team Forest    वनविभागाच्‍या रोपवाटिकेमधील उपलब्‍ध असलेल्‍या बियानांची उपलब्‍धता   गाेेंदिया टार्गेट  Tripartite Agreement
    १३ कोटी रोपवनाचे लक्ष्‍ा      
1) वनविभाग  
2) वनविकास महामंडळ लि.    
 3) सामाजिक वनीकरण विभाग    
   मा.मंत्री (वने) यांचा बांबु उत्‍पादनाबाबत संदेश     
बाबू  पुुुुस्‍तक :  Part I    Part II     
     
नैसर्गिक पुर्ननिरमीती कामा बाबत मार्गदर्शक सूचना 2018    

  अधिक वाचा....

विभागीय बातम्या

ई निविदा सुचनापत्रक २०१८ बांबू विकास मंडळ नागपूर 18/05/2018
ई निविदा सुचनापत्रक २०१८ बांबू विकास मंडळ नागपूर More..

तेंदू हंगाम २०१८ (नॉन पेसा) 17/05/2018
अल्‍प निविदा सुचनेची विक्री निकाल More..

अंतर्गत लेखापरिक्षणा संदर्भात शुध्‍दीपत्रक 17/05/2018
अंतर्गत लेखापरिक्षणा संदर्भात शुध्‍दीपत्रक More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ (नॉन पेसा) 14/05/2018
अल्प कालिन ई निविदा सुचना More..

ई टेंडर वनभवन नागपूर 11/05/2018
ई टेंडर वनभवन नागपूर More..

स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली 10/05/2018
स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली More..

ई ऑक्‍शन लॉट ि‍लिस्‍ट १६ व १७ मे २०१८ बल्‍लारशाह 09/05/2018
ई ऑक्‍शन लॉट ि‍लिस्‍ट १६ व १७ मे २०१८ बल्‍लारशाह More..

ई टेंडर वनभवन नागपूर 09/05/2018
ई टेंडर वनभवन नागपूर More..

तेन्दु हन्गाम २०१८ (नॉन पेसा) 09/05/2018
७वि फेरि निकाल वाटाघाटि More..

तेंदू हंगाम २०१८ (नॉन पेसा) 08/05/2018
७ वी फेरी निकाल More..

अधिक बातम्या..

वनवृत्त कार्यालय बातम्या

नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी 22/05/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 19/05/2018 अमरावती
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती अंतर्गत लोखंडी तारेचे कुंपण खरेदी करणे बाबतची ई - निविदा प्रसिद्ध करणे. कार्यालयाचे नाव - मुख्यवनसंरक्षाक आणि क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती More..

शासन सेवेत पुन स्थापित करणेबाबत श्री एस एस चौधरी तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलंबित 18/05/2018 नागपुर
शासन सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री.एस.एस.चौधरी, तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी (निलंबित) More..

सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ 17/05/2018 नागपुर
सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ More..

अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना 16/05/2018 गडचिरोली
अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना More..

अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना रद्द करने बाबत 16/05/2018 गडचिरोली
अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना रद्द करने बाबत More..

खुले विक्री लिलाव सुचना मे २०१८ 14/05/2018 गडचिरोली
खुले विक्री लिलाव सुचना मे २०१८ More..

ई लिलाव विक्री सुचना मे २०१८ 14/05/2018 गडचिरोली
ई लिलाव विक्री सुचना मे २०१८ More..

तेंदू हंगाम २०१८ सातव्या फेरीतील निकालपत्र दि ९ मे २०१८ 10/05/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ सातव्या फेरीतील निकालपत्र दि ९ मे २०१८ More..

तेंदू नॉन पेसा क्षेत्रातील सातव्या फेरीचे निकाल 08/05/2018 नागपुर
तेंदू नॉन पेसा क्षेत्रातील सातव्या फेरीचे निकाल More..

अधिक बातम्या..