Add to Favourite   -A   A   A+   English  
 

From Date
To Date
 
तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 01/02/2019
तिस-या फेरीकरीता दुसरे शुध्दी्पत्रक More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 31/01/2019
३ -या फेरीचे शुध्‍दीपत्रक More..

तेन्दु हन्गाम २०१९ ( पेसा ) 22/01/2019
प्रथम फेरी निविदा सुचना (पर्याय-१) More..

आपटा हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 21/01/2019
निविदा सुचना प्रथम फेरी More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 21/01/2019
निविदा सुचना तिसरी फेरी More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 19/01/2019
दुस-या फेरीचा निकाल More..

तेंदू हंगाम २०१९ (नॉन पेसा) 03/01/2019
निविदा सुचना दुसरी फेेेेरी More..

तेन्दु हन्गाम २०१९ (नॉन पेसा) 31/12/2018
प्रथम फेरी निकाल More..

निविदा सुचना वनभवन नागपूर 28/12/2018
निविदा सुचना वनभवन नागपूर More..

३ वार विक्री निकाल १५ व १६ नोव्‍हेंबर २०१८ आलापल्‍ली 28/12/2018
३ वार विक्री निकाल १५ व १६ नोव्‍हेंबर २०१८ आलापल्‍ली More..

शुध्दीपत्रक बांबु तज्ञ व समन्‍वयक पदाकरीता जाहिरात 27/12/2018
शुध्दीपत्रक बांबु तज्ञ व समन्‍वयक पदाकरीता जाहिरात More..

ई लिलाव संबंधी जाहिरात पश्चिम मेळघाट परतवाडा 26/12/2018
ई लिलाव संबंधी जाहिरात पश्चिम मेळघाट परतवाडा More..

सुधारीत स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट 19/12/2018
सुधारीत स्‍पॉट ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट More..

कॅम्‍पा कक्षामध्‍ये मनुष्‍यबळ पुरवठा करणेसाठी जाहिरात 18/12/2018
कॅम्‍पा कक्षामध्‍ये मनुष्‍यबळ पुरवठा करणेसाठी जाहिरात More..

विथड्रॉन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली, सिरोंचा आणि भामरागड आलापल्‍ली डेपोट 15/12/2018
विथड्रॉन लॉट लिस्‍ट आलापल्‍ली, सिरोंचा आणि भामरागड आलापल्‍ली डेपोट More..

लॉट लिस्‍ट ऑफ रिस्‍क अॅण्‍ड कॉस्‍ट मटेरीयल आॅॅॅफ आलापल्‍ली सिरोंचा आला 15/12/2018
लॉट लिस्‍ट ऑफ रिस्‍क अॅण्‍ड कॉस्‍ट मटेरीयल आॅॅॅफ आलापल्‍ली सिरोंचा आलापल्‍ली वनविभाग More..

२ वार विक्री निकाल १७ नोव्‍हेंबर २०१८ बल्‍लारशाह 14/12/2018
२ वार विक्री निकाल १७ नोव्‍हेंबर २०१८ बल्‍लारशाह More..

टेंडर सुचना वॉल कम्‍पाऊंडच्‍या बांधकामारकीता बल्‍लारशाह 14/12/2018
टेंडर सुचना वॉल कम्‍पाऊंडच्‍या बांधकामारकीता बल्‍लारशाह More..

बांबु तज्ञ व समन्‍वयक पदाकरीता जाहिरात 13/12/2018
बांबु तज्ञ व समन्‍वयक पदाकरीता जाहिरात महाराष्‍ट्र बांबु विकास मंडळ नागपूर More..

2 वार विक्री निकाल नोव्‍हेंबर २०१८ 13/12/2018
2 वार विक्री निकाल नोव्‍हेंबर २०१८ More..

ई टेंडर जाहिरात आकोट वनविभाग आकोट 13/12/2018
ई टेंडर जाहिरात आकोट वनविभाग आकोट More..

ई टेंडर आकोट वनविभाग 13/12/2018
ई टेंडर आकोट वनविभाग More..

ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट टी अॅण्‍ड एम बल्‍लारशाह डेपोट 12/12/2018
ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट टी अॅण्‍ड एम बल्‍लारशाह डेपोट १५,१६,१७,१८,२९, ३० डिसेंबर २०१८ More..

ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट ऑफ सी.डी.क्रमांक ३ डिसेंबर २०१८ करीता 12/12/2018
ई ऑक्‍शन लॉट लिस्‍ट ऑफ सी.डी.क्रमांक ३ डिसेंबर २०१८ करीता More..

३ वार विक्री निकाल १५ व १६ नोव्‍हेंबर २०१८ आलापल्‍ली 12/12/2018
३ वार विक्री निकाल १५ व १६ नोव्‍हेंबर २०१८ आलापल्‍ली More..

लॉट लिस्‍ट ई ऑक्‍शन बल्‍लारशाह डेपोट डिसेंबर महिन्‍याकरीता 12/12/2018
लॉट लिस्‍ट ई ऑक्‍शन बल्‍लारशाह डेपोट डिसेंबर महिन्‍याकरीता More..

ई टेंडर कोल्‍हापूर 10/12/2018
ई टेंडर कोल्‍हापूर More..

ई टेंडर पेंच नागपूर 10/12/2018
ई टेंडर पेंच नागपूर More..

ई निविदा बांबु विकास मंडळ नागपूर 01/12/2018
ई निविदा बांबु विकास मंडळ नागपूर More..

जैवविविधता दिनाच्‍या स्‍थापनेनिमित्‍त निबंध व चित्रकला स्‍पर्धा 03/11/2018
जैवविविधता मंडळाच्‍या स्‍थापना दिनानिमित्‍त राज्‍यस्‍तरीय निबंध व चित्रकला स्‍पर्धा More..

 
ई निवीदा 01/02/2019 ठाणे
श्रीवर्धन वनक्षेत्रातील मौजे वेळास येथे वनपाल दिघी यांचेकरीता शासकीय ‍ निवास्थान बांधने ता.श्रीवर्धन जि.रायगड More..

ई निवीदा 01/02/2019 ठाणे
श्रीवर्धन वनक्षेत्रातील मौजे श्रीवर्धन येथे वनक्षेत्रपाल यांचेकरीता शासकीय ‍ निवास्थान बांधने ताश्रीवर्धन जिरायगड More..

ई निवीदा 01/02/2019 ठाणे
श्रीवर्धन वनक्षेत्रातील मौजे वैळास येथे वनरक्षक यांचेकरीता शासकीय ‍ निवास्थान बांधने ता.श्रीवर्धन जि.रायगड More..

जलाउ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव विक्री सुचना फेब २०१९ 31/01/2019 गडचिरोली
जलाउ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव विक्री सुचना फेब २०१९ More..

जलाउ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव विक्री सुचना फेब २०१९ 31/01/2019 गडचिरोली
जलाउ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव विक्री सुचना फेब २०१९ More..

जमिन 30/01/2019 नाशिक
जमिन More..

जमिन 30/01/2019 नाशिक
जमिन More..

जमिन 25/01/2019 नाशिक
जमिन More..

विविध प्रकारच्या बान्धकामाचे ई निविदा सुचना वन्यजीव विभाग अल्लापल्ली 25/01/2019 गडचिरोली
विविध प्रकारच्या बान्धकामाचे ई निविदा सुचना वन्यजीव विभाग अल्लापल्ली More..

मनुष्यबळ पुरवठा करिता ई निविदा सुचना 25/01/2019 गडचिरोली
मनुष्यबळ पुरवठा करिता ई निविदा सुचना More..

अनुकंपा यादी गट ड 23/01/2019 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट ड More..

अनुकंपा यादी गट क 23/01/2019 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट क More..

ई निवीदा 22/01/2019 ठाणे
एअर कंडिशनचा वार्षिक देखभाल करार More..

ई निवीदा 21/01/2019 ठाणे
डेटा एन्ट्री ऑपरेटरची पदे कत्राटी पध्दतीने तात्पुरत्या स्वरूपांत भरणेसाठी मनुष्यबळ पुरवठा करणा-या संस्थाकडून निविद संस्थाकडून More..

ई निवीदा 19/01/2019 ठाणे
अलिबाग वन विभागामार्फत मौजे बामणोली अलिबाग येथे वनपरि क्षेत्रासाठी वनपरिक्षेत्र कार्यालय बांधणे More..

से.नि. विभागीय वन अधिकारी सेवा करार 16/01/2019 कोल्हापुर
से.नि. विभागीय वन अधिकारी सेवा करार More..

जमिन 15/01/2019 नाशिक
जमिन More..

ई-निविदा चिपळूण वनविभाग 15/01/2019 कोल्हापुर
ई-निविदा चिपळूण वनविभाग More..

इ‍ न‍िवीदा 14/01/2019 ठाणे
प्रीफॅब्रीकेट ईको हट पुरवठा वॉटर आणि फायर प्रुफ More..

जमिन 10/01/2019 नाशिक
जमिन More..

ईमारती माल, जलाउ लाकूड, बाम्बू वाहतुकीचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग 09/01/2019 गडचिरोली
ईमारती माल, जलाउ लाकूड, बाम्बू वाहतुकीचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग More..

ईमारती माल, जलाउ लाकूड, बाम्बू वाहतुकीचे शुद्धिपत्रक आल्लापल्ली वनविभाग 09/01/2019 गडचिरोली
ईमारती माल, जलाउ लाकूड, बाम्बू वाहतुकीचे शुद्धिपत्रक आल्लापल्ली वनविभाग More..

ईमारती लाकुड ई लिलाव विक्री सुचना जानेवारी २०१९ 04/01/2019 गडचिरोली
ईमारती लाकुड ई लिलाव विक्री सुचना जानेवारी २०१९ More..

ईमारती लाकुड खुले लिलाव विक्री सुचना जानेवारी २०१९ 04/01/2019 गडचिरोली
ईमारती लाकुड खुले लिलाव विक्री सुचना जानेवारी २०१९ More..

इ‍ न‍िवीदा 04/01/2019 ठाणे
हिराकोट तलाव ते वनविभाग कार्यालय अलिबाग येथे रस्त्याचे दुरूस्ती करणे More..

ई निवीदा 02/01/2019 ठाणे
वनप्रशिक्षण संस्था शहापूर येथील क्र2 च्या खेळाच्या मैदानासाठी विट बांधकामातील गटाराचे बांधकाम करणे एकुण लांबी 90 मी More..

ई निवीदा 02/01/2019 ठाणे
वन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट शहापूरसह 210 आरएमटी आणि 200 आरएमटीच्या दोन आरसीसी कंपाउंड वॉलचे बांधकाम More..

फोरेस्ट गार्ड टाइप १ चे निवासस्थान बान्ध्कामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग 01/01/2019 गडचिरोली
फोरेस्ट गार्ड टाइप १ चे निवासस्थान बान्ध्कामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग More..

वनतळे व नाला खोलीकरन आणि सिमेन्ट नाला बान्ध तयार करने चे ई निविदा सुचना अल्लापल्ली 01/01/2019 गडचिरोली
वनतळे व नाला खोलीकरन आणि सिमेन्ट नाला बान्ध तयार करने चे ई निविदा सुचना अल्लापल्ली More..

जलाउ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव विक्री सुचना जानेवारी २०१९ 31/12/2018 गडचिरोली
जलाउ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव विक्री सुचना जानेवारी २०१९ More..

सन 2019 तेंदू हंगाम पहिल्या फेरीचे निकाल पत्रक दि 31 डिसेंबर 2018 31/12/2018 नागपुर
सन 2019 तेंदू हंगाम पहिल्या फेरीचे निकाल पत्रक दि 31 डिसेंबर 2018 More..

जलाउ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव विक्री सुचना जानेवारी २०१९ 29/12/2018 गडचिरोली
जलाउ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव विक्री सुचना जानेवारी २०१९ More..

ई- निविदा 27/12/2018 ठाणे
गवत कापणयाचे मशिन More..

भंडारा वनविभागातील मोहरबंद निविदेचा शुध्‍दीपत्रक प्रकाशित करणेबाबत 26/12/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील मोहरबंद निविदेचा शुध्‍दीपत्रक प्रकाशित करणेबाबत More..

जमिन 24/12/2018 नाशिक
जमिन More..

ई निविदा १९/१२/१८ पुर्व भाग नाशिक 19/12/2018 नाशिक
ई निविदा १९/१२/१८ पुर्व भाग नाशिक More..

भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची मोहरबंध निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा 19/12/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची मोहरबंध निविदा भंडारा वनविभाग भंडारा More..

ई- निविदा 17/12/2018 ठाणे
ई निविदा रिपेंरिग सिव्हील बांधकाम More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 14/12/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.13-12-2018 More..

ई- निविदा 13/12/2018 ठाणे
टाईप 2फॉरेस्टर चाळीचे बांधकाम दिघी मु वेळास रेंज श्रीवर्धन ता श्रीवर्धन जि रायगड More..

ई- निविदा 13/12/2018 ठाणे
वनरक्षक चाळ टाईप 1 बांधकाम करणे वडवली पो वेळास रेंज श्रीवर्धन जि रायगड More..

जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८ १९ कामाचे निविदा सूचना भामरागड 13/12/2018 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८ १९ कामाचे निविदा सूचना भामरागड More..

ईमारती लाकुड आगार परिसरा सभोवती भिन्तिचे बान्धकाम चे ई निविदा सूचना बल्लारशाह. 13/12/2018 गडचिरोली
ईमारती लाकुड आगार परिसरा सभोवती भिन्तिचे बान्धकाम चे ई निविदा सूचना बल्लारशाह. More..

जमिन 13/12/2018 नाशिक
जमिन More..

जमिन 13/12/2018 नाशिक
जमिन More..

जमिन 13/12/2018 नाशिक
जमिन More..

वर्धा वनविभागाकडील गट क व गट ड सवर्गामधील दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ अखेरची अनुकंपा प्रतीक्षा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत 12/12/2018 नागपुर
वर्धा वनविभागाकडील गट क व गट ड सवर्गामधील दिनांक ३० नोव्हेंबर २०१८ अखेरची अनुकंपा प्रतीक्षा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणेबाबत More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 11/12/2018 नागपुर
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

वनक्षेत्रपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना 11/12/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपाल संवर्गातील बदली व पदस्थापना More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव अमरावती वनविभाग 07/12/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वनविभाग More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता जि पी एस खरेदी करणेबाबत 07/12/2018 नागपुर
ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता जि पी एस खरेदी करणेबाबत More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता कॅमेरा ट्रॅप खरेदी करणेबाबत 07/12/2018 नागपुर
ई निविदा उपवनसंरक्षक नागपूर वनविभागाकरीता कॅमेरा ट्रॅप खरेदी करणेबाबत More..

जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८ १९ अन्तर्गत खोद्तळे तयार करने चे ई निविदा 06/12/2018 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८-१९ अन्तर्गत खोद्तळे तयार करने या कामाचे ई निविदा सूचना More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ 06/12/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ More..

इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ 06/12/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ More..

जमिन 06/12/2018 नाशिक
जमिन More..

वनगुण्यात जप्त करण्यात आलेले लाकूड माल व मोटर गाडयांची विल्लेवाट लावणे बाबत 05/12/2018 नागपुर
वनगुण्यात जप्त करण्यात आलेले लाकूड माल व मोटर गाडयांची विल्लेवाट लावणे बाबत More..

भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव डीप सी सी टी तलाव खोलीकरण व सिमेंट बंधारा दुरुस्‍ती कामे 04/12/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील साठवन तलाव डीप सी सी टी तलाव खोलीकरण व सिमेंट बंधारा दुरुस्‍ती कामे More..

भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जलावू बांबू इमारती व वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 13 14 व 15 डिसेंबर 2018 04/12/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जलावू बांबू इमारती व वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 13 14 व 15 डिसेंबर 2018 More..

ई- निविदा 03/12/2018 ठाणे
उपवनसंरक्षक रोहा कार्यालय रोहा वनविभाग मधील साळविडे कं नं 746 येथे सिमेट नालाबांध बांधणे More..

ई- निविदा 03/12/2018 ठाणे
उपवनसंरक्षक रोहा वनविभाग मधील करंजाडी कं नं 538 पार्टिआंबिवली बुद्रुक कं नं 538 पार्ट पाचाड कं नं 455 मोहोत कं नं 564 येथे वनतलाव खोदेणे More..

इ निविदा उपवनसंरक्षक गुगामल व आकोट वन्यजीव 03/12/2018 अमरावती
उपवनसंरक्षक गुगामल व आकोट वन्यजीव विभागातील कार्यक्षेत्रात विविध ठिकाणी स्वयंपाक गृह व प्रसाधन गृह असलेले संरक्षण कुटी बांधणेबाबतचे इ निविदा More..

ई निविदा विभागीय वनाधिकारी अकोला विभागाचे कार्यक्षेत्र 03/12/2018 अमरावती
विभागीय वनाधिकारी अकोला विभागाचे कार्यक्षेत्रात सेलू बाजार (वाघा ) येथे प्रकार ३/ घटक १ चे शा.निवासस्थान ( १) व तसेच नक्षत्रवन बोथा येथे बांधणे बाबतच्या ई निविदा More..

जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८ १९ कामाचे निविदा सूचना गड्चिरोली 03/12/2018 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार अभियान सन २०१८-१९ कामाचे निविदा सूचना गड्चिरोली More..

प्रसिध्दीपत्रक 01/12/2018 ठाणे
मौजे वरचीवाडी ता माणंगाव जि रायगड येथील जमीन बाबत हारकत असल्यास खालील कार्यालया सुचित करण्या बाबत More..

ई- निविदा 01/12/2018 ठाणे
ईमारत बाधकाम टाईप 3सिगंल युनिट सुधागड पाली ता सुधागड जि रायगड More..

ई- निविदा 01/12/2018 ठाणे
ईमारत बाधकाम दुरूस्ती टाईप 3 वनक्षेत्रपाल कर्जत पूर्व ता कर्जत जि रायगड More..

जमीन 01/12/2018 नाशिक
जमीन More..

जमिन 01/12/2018 नाशिक
जमिन More..

मा उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठ नागपूर यांचे आदेशानुसार श्री राजाभाऊ सुरजप्रसाद श्रीवास्तव सेवानिवृत्त वनपाल यांचा सक्तीने सेवानिवृत्त केलेला कालावधी निलंबन कालावधी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती पर्यन्त निश्चित करणेबाबतचे आदेश 01/12/2018 नागपुर
मा. उच्च. न्यायालय, मुंबई खंडपीठ, नागपूर यांचे आदेशानुसार श्री. राजाभाऊ सुरजप्रसाद श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त वनपाल यांचा सक्तीने सेवानिवृत्त केलेला कालावधी /निलंबन कालावधी नियत वयोमानानुसार सेवानिवृत्ती पर्यन्त निश्चित करणेबाबतचे आदेश. More..

प्रसिध्दीपत्रक 01/12/2018 ठाणे
ठाणे बेलापूर रस्ता ते एनएच 4 दरम्यान पारसिक हिल बोगदयातून जाणा-या जोडरस्त्याचे बांधकामा करिता 18 1824 हेक्टर वनजमिण More..

इमारती लाकुड व जलाउ बीट वाहतुकी करिता ई निविदा सुचना वडसा वनविभाग वड्सा 01/12/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड व जलाउ बीट वाहतुकी करिता ई निविदा सुचना वडसा वनविभाग वड्सा More..

ई निवीदा सुचना 01/12/2018 नागपुर
ई निवीदा सुचना More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ 29/11/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ 29/11/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१८ More..

प्लास्टीक पिशव्या खरेदी करिता ई निविदा सुचना वडसा वनविभाग वडसा 28/11/2018 गडचिरोली
प्लास्टीक पिशव्या खरेदी करिता ई निविदा सुचना वडसा वनविभाग वडसा More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली व पदस्थापना 27/11/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपालांच्या बदली व पदस्थापना More..

केंद्र शासना अंतर्गत कार्यालय प्रादेशिक प्रमुखाची माननीय विभागीय आयुक्त यांचा अध्यक्षतेखाली दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २०१९ पावसाड्यात ३३ कोटी रोपवना अंतर्गत आयोजित सभेचे कार्यवृत्तांत 27/11/2018 नागपुर
केंद्र शासना अंतर्गत कार्यालय प्रादेशिक प्रमुखाची माननीय विभागीय आयुक्त यांचा अध्यक्षतेखाली दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजी २०१९ पावसाड्यात ३३ कोटी रोपवना अंतर्गत आयोजित सभेचे कार्यवृत्तांत More..

भंडारा वनविभातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची ई निविदा 26/11/2018 नागपुर
भंडारा वनविभातील साठवन तलाव व डीप सी सी टी कामाची ई निविदा More..

टिपेश्वर अ्भयारण्यातील पर्यटक सुविधा केंद्र ची दुरुस्ती व महीला प्रसाधणगृह बांधकाम 22/11/2018 वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर अ्भयारण्यातील पर्यटक सुविधा केंद्र ची दुरुस्ती व महीला प्रसाधणगृह बांधकाम More..

ई- निविदा 20/11/2018 ठाणे
दुरूस्ती वनरक्षकासाठी असलेली चाळ मु साजगांव ता खालापूर जि रायगड दुरस्ती वनपाल दर्जा 2 साठी रा उंबरा ता खालापूर जि रायगड दुरूस्ती वनरक्षकासाठी असलेली चाळ रा.खोपोली ता खोपोली जि रायगड वॉचमन चाळ उपवनंसरक्षक बंगाला एरिया रा अलिबाग ता अलिबाग More..

टिपेश्वर अभयारण्यात सोलार तारेंचे कुपंन तयार करणे 19/11/2018 वन्यजीव नागपुर
टिपेश्वर अभयारण्यात सोलार तारेंचे कुपंन तयार करणे More..

अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर 17/11/2018 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील वेतन मंडळाचे दर २०१८-१९ More..

नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्धी करणेबाबत 17/11/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा सूची संकेतस्थळावर प्रसिद्धी करणेबाबत More..

सन २०१८ १९ साठी वेतन मंडळ दर 15/11/2018 नागपुर
सन २०१८ १९ साठी वेतन मंडळ दर More..

ई- निविदा 13/11/2018 ठाणे
दहिवली नर्सरी येथे कंम्पांउड वॉल बांधकाम वरसोली येथील रस्ता दूरूस्ती निरक्षण कुटी बांधकाम तिनवीरा येथे तयार करणे More..

करार पध्दतीने सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक यांची सेवा घेणेबाबत 12/11/2018 कोल्हापुर
करार पध्दतीने सेवानिवृत्त मुख्य वनसंरक्षक यांची सेवा घेणेबाबत.. More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ 06/11/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ 06/11/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ More..

दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची 05/11/2018 यवतमाळ
दि १ जनेवारी २०१८ रोजी वनरक्षक संवर्गाची प्राथमिक जेष्ठता सूची More..

अनुकंपा यादी गट क 05/11/2018 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट क More..

अनुकंपा यादी गट ड 05/11/2018 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट ड More..

भंडारा वनविभाग भंडारा वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 16 व 17 नोव्हेंबर 2018 05/11/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग भंडारा वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 16 व 17 नोव्हेंबर 2018 More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 03/11/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

ईमारती जळाऊ ई वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव 01/11/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती. More..

नैसि‍गिकगॅस पाईप लाईनचेकाम करणेस मजूरी दील्‍या बाबत 30/10/2018 ठाणे
सरणी ताल दाहणू येथे एनटीयूआरल गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी 0.0351 हेक्टर फॉरेस्ट जमीन वळविणे बाबत More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ 30/10/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ 30/10/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना नोवेम्बर २०१८ More..

ई निविदा सुचना 26/10/2018 ठाणे
गोराई येथे कांदळवन पार्क तयार करणे बाबत More..

संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर 25/10/2018 अमरावती
संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर ०१/१०/२०१८ ते ३०/०९/२०१९ करावयचा More..

शुध्दीपत्रक व ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 25/10/2018 अमरावती
वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा, ई निवीदा क्रमांक ३९६/१९-१०-२०१८ चे शुध्दीपत्रक ४१६/२५-१०-२०१८, नवीन ई निवीदा क्रमांक ४१७/२५-१०-२०१८ More..

साठवन तलाव बांधकाम सावरबंध व शिवनीबांध वनपरिक्षेत्र साकोली 25/10/2018 नागपुर
साठवन तलाव बांधकाम सावरबंध व शिवनीबांध वनपरिक्षेत्र साकोली More..

ई निविदा सुचना 24/10/2018 ठाणे
इकाे हटचा पुरवठा करणे बाबत More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक १ नोव्हेंबर 2018 ते 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार शिवनफळ तळेगांव व बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 24/10/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक १ नोव्हेंबर 2018 ते 3 नोव्हेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार शिवनफळ तळेगांव व बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 22/10/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

ईमारती जळाऊ वनोपज वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 20/10/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 17/10/2018 ठाणे
आरसीसी बांधकाम बाबतसुधागड वनपरीक्षेत्र पोटलज कं न ६३६ सुधागड वनक्षेत्र ज‍ि रायगड More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक वन्यजीव अकोला 13/10/2018 अमरावती
ई निविदा उपवनसंरक्षक वन्यजीव अकोला More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प लोगो स्पर्धा 12/10/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प लोगो स्पर्धा More..

ि पेपर रिम खरेेेेदी 12/10/2018 ठाणे
३०० पेपर ि‍रिम खरेदीची जाहीरात More..

उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग गोंदिया अंतर्गत जलयुकत् शिवार अभियान सन 2018 2019 मध्ये मान्यता प्राप्त कामांचे ई निवदा 11/10/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक गोंदिया वनविभाग गोंदिया अंतर्गत जलयुकत् शिवार अभियान सन 2018 2019 मध्ये मान्यता प्राप्त कामांचे ई निवदा More..

नविन इमारत बांधकाम नाकाडोंगरी वनपरिक्षेत्र व सिमेंट नालाबांध तुमसर वनपरिक्षेत्र 11/10/2018 नागपुर
नविन इमारत बांधकाम नाकाडोंगरी वनपरिक्षेत्र व सिमेंट नालाबांध तुमसर वनपरिक्षेत्र More..

ई निविदा सुचना 10/10/2018 ठाणे
ठाणे वनविभागातील विवीध कामाची निवीदा More..

भंडारा वनविभागातील वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 19 व 20 ऑक्टोबर 2018 10/10/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 19 व 20 ऑक्टोबर 2018 More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना ऑक्ट २०१८ 09/10/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना ऑक्ट २०१८ More..

इमारती लाकुड फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना ऑक्ट २०१८ 09/10/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना ऑक्ट २०१८ More..

इमारती लाकुड ई लिलाव विक्री उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग 09/10/2018 अमरावती
पश्चिम मेळघाट वनविभाग अंतर्गत धारणी व अकोट आगारात होणाऱ्या इमारती मालाचा जाहीर लिलाव दि.१२/१०/२०१८ व दि. २०/१०/२०१८ More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 05/10/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.05-10-2018 More..

उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश 04/10/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक भंडारा यांचे आदेशाविरुद्ध प्राप्त अपील अर्जाचे अनुषंगाने अंतिम आदेश More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना ओक्टो २०१८ 03/10/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना ओक्टो २०१८ More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव सुचना ऑक्ट २०१८ 03/10/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव सुचना ऑक्ट २०१८ More..

जमीन 03/10/2018 नाशिक
जमीन More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात 01/10/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र संवर्धन प्रतिष्ठान चंद्रपूर अंतर्गत पदभरती कंत्राटी पध्दतीवर भरण्याबाबत जाहीरात More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 27/09/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.25-09-2018 More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3ऑक्टोबर2018 ते 4ऑक्टोबर2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 27/09/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3ऑक्टोबर2018 ते 4ऑक्टोबर2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली 15/09/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपालांच्या बदली More..

जमीन 15/09/2018 नाशिक
जमीन More..

वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत नियंत्रित प्रवेशासह बाधा विरहीत नागपूर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे वनजमिन वळतीकरण प्रस्ताव 15/09/2018 नागपुर
वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत नियंत्रित प्रवेशासह बाधा विरहीत नागपूर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रकल्पास 50.553 हे. नागपूर- 15.786 हे व वर्धा 34.770 हे. वनजमिन वळतीकरण प्रस्ताव More..

ई निविदा सुचना 12/09/2018 ठाणे
गोराई येथे कांदळवन तयार करण्‍यासाठी दरपत्रके मिळणे बाबत More..

जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 07/09/2018 अमरावती
ईमारती, जळाऊ, ई. वनोपज आणि वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती More..

ईमारती लाकुड ई लिलाव विक्री सुचना सप्टेम्बर २०१८ 07/09/2018 गडचिरोली
ईमारती लाकुड ई लिलाव विक्री सुचना सप्टेम्बर २०१८ More..

इमारती लाकुड खुले लिलाव विक्री सुचना सप्टेम्बर २०१८ 07/09/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड खुले लिलाव विक्री सुचना सप्टेम्बर २०१८ More..

जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा दि 14 व 15 सप्टेंबर 2018 07/09/2018 नागपुर
जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग भंडारा दि 14 व 15 सप्टेंबर 2018 More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 06/09/2018 अमरावती
इ -निविदा उप वनसंरक्षक, सिपना,गुगामल व अकोट वन्यजिवं विभाग More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/09/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

जलाउ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव विक्री सुचना सप्टेम्बर २०१८ 03/09/2018 गडचिरोली
जलाउ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव विक्री सुचना सप्टेम्बर २०१८ More..

जलाउ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव विक्री सुचना सप्टेम्बर २०१८ 03/09/2018 गडचिरोली
जलाउ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव विक्री सुचना सप्टेम्बर २०१८ More..

ई निविदा द्वारे मोहा ओइल व मोहा टोळी विक्री सुचना वड्सा वनविभाग वड्सा 01/09/2018 गडचिरोली
ई निविदा द्वारे मोहा ओइल व मोहा टोळी विक्री सुचना वड्सा वनविभाग वड्सा More..

ई निविदा सुचना अलिबाग 31/08/2018 ठाणे
प्रीफेब्र्रीएटेड इकोची खरेदी More..

भंडारा वनविभागातील ईमारत दुरुस्‍ती कामाची ई निविदा 31/08/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील ईमारत दुरुस्‍ती कामाची ई निविदा More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रारुप अधिसुचना 28/08/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र प्रारुप अधिसुचना More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 सप्टेंबर 2018 ते 4 सप्टेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे 28/08/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा अंतर्गत दिनांक 3 सप्टेंबर 2018 ते 4 सप्टेंबर 2018 रोजी शासकीय व संस्थेच्या विक्री आगार बांगडापूर येथे जाहिर लिलाव आयोजित करण्यात आलेले आहे More..

भंडारा वनविभागाची गट क संवर्गातील दि 31 जुलै 2018 अखेरची अंतिम सुधारीत अनुकंपा जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत आक्षेपानंतर 28/08/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागाची गट क संवर्गातील दि 31 जुलै 2018 अखेरची अंतिम सुधारीत अनुकंपा जेष्ठता यादी प्रसिदध करणेबाबत आक्षेपानंतर More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 27/08/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

जाहिरात थेट मुलाखत 24/08/2018 ठाणे
निवृत्त वरिष्ठ अधिकारी यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करणे More..

निर्लेखित वाहने व भन्गार मालाचा जाहिर लिलाव 21/08/2018 गडचिरोली
निर्लेखित वाहने व भन्गार मालाचा जाहिर लिलाव, सिरोन्चा विभाग, आल्लापल्ली श्थित. More..

इमारती लाकुड ई लिलाव विक्री उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग 19/08/2018 अमरावती
उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा अंतर्गत धारणी लाकूड आगार येथे आयोजित ई - लिलाव दिनांक 23-24 ऑगस्ट 2018 More..

आदेश 18/08/2018 ठाणे
एकरेषीय प्रकल्‍पांबाबत झाडे तोडण्‍यास व कामे सूरू करण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत मानकोली ते माोटागाांव रस्‍त्‍यावर उल्‍हास खाडीवर पोहोच रस्‍त्‍यासह ९८० मीटर लांबीचा सहापदरी पूल बांधणेकरीता ०.५८हेक्‍टर कांदळवन जमिन वळती करण्‍याबाबत More..

नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत 18/08/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागाकडील गट क व गट ड मधील अनुकंपा नियुक्तीबाबत प्रतिक्षासूची संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत More..

जमीन 14/08/2018 नाशिक
जमीन More..

ई निविदा सुचना 13/08/2018 ठाणे
दस्‍तुरी ता.खालापूर वनक्षेत्र खालापूर येथील जुनेे विश्रामगृृह येथील दुुरूस्‍ती व कम्‍पाउड वॉल बाधणे बाबत More..

इमारती लाकुड ई लिलाव विक्री सुचना ऑगस्ट २०१८ 13/08/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड ई लिलाव विक्री सुचना ऑगस्ट २०१८ More..

इमारती लाकुड खुले लिलाव विक्री सुचना ऑगस्ट २०१८ 13/08/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड खुले लिलाव विक्री सुचना ऑगस्ट २०१८ More..

बांबू इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग दि 20 व 21 ऑगस्ट 2018 13/08/2018 नागपुर
बांबू इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव भंडारा वनविभाग दि 20 व 21 ऑगस्ट 2018 More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 07/08/2018 अमरावती
अकोट वन्यजीव विभाग अकोट अंतर्गत येत असलेल्या धारगड व सोमठाणा परिक्षेत्रात वायरलेस टावरचे बांधकाम करण्याबाबत More..

इमारती इ वनोपज वाहनांचा जाहीर लिलाव वन विभाग अमरावती 04/08/2018 अमरावती
इमारती, इ वनोपज, वाहनांचा जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग, अमरावती. More..

ई-निविदा जाहिरात प्रसिध्दीध करण्याणबाबत 04/08/2018 ठाणे
ऑनलाइन जीआयएस आधारित वर्क फ्लो मॅनेजमेंट सिस्टमचा विकास More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई निविदा सुचना आगस्ट २०१८ 03/08/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई निविदा सुचना आगस्ट २०१८ More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना ओगस्ट २०१८ 03/08/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना ओगस्ट २०१८ More..

ई निविदा सुचना 03/08/2018 ठाणे
संजयगांधी राष्ट्री य उद्यानच्याण इको सेंसिटीव्ही झोनचे सर्वेक्षण व विकास भोगोलिक नकाशा बनविनासाठी निविदा More..

जमीन 01/08/2018 नाशिक
जमीन More..

दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी २७-०७-२०१८ 27/07/2018 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१८ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी २७-०७-२०१८ More..

भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जाहिर लिलाव दि 30 व 31 जुलै 2018 23/07/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागातील खात्यामार्फत व जंकासमार्फत जाहिर लिलाव दि 30 व 31 जुलै 2018 More..

डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 19/07/2018 कोल्हापुर
डाटा एट्री ऑपरेटर व वाहन चालक पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

विभागीयवन अधिकारी सामाजिक वनीकरण ठाणे याच्‍या कार्यालयात कंत्राटी पध्‍दतीने तात्‍पूरत्‍या स्‍वरुपात डाटा एन्‍ट्री आॅॅॅॅपरेट वाहनचालक ६ भरणे कामी मनुष्‍यबळ पुरवठा करणा-या संस्‍थाकडून निविदा अर्ज मागविण्‍याबाबत 16/07/2018 ठाणे
विभागीयवनअधिकारी सामाजिकवनीकरण ठाणे याच्‍या कार्यालयात कंत्राटीपध्‍दतीने तात्‍पूरत्‍या स्‍वरुपात डाटा एन्‍ट्री आॅॅॅॅॅॅॅपरेटर व वाहनचालक (६)भरणेकामी मनुष्‍यबळ पुरवठा करणा-या संस्‍थाकडून ि‍निविइदा अर्ज मागविण्‍याबाबत More..

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी व पशुधन मृत अपंग जखमी झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणे बाबत दिनांक ११ जुलै २०१८ 11/07/2018 नागपुर
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मनुष्य हानी व पशुधन मृत / अपंग / जखमी झाल्यास द्यावयाचे अर्थसहाय्य मध्ये वाढ करणे बाबत दिनांक ११ जुलै २०१८ More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 09/07/2018 ठाणे
तीनवीरा ताालुका अलिबाग येथील मरिन स्‍टॅंडिग सेंटर चेे बांंधकाम करणे बाबत More..

ई निविदा सुचना 09/07/2018 ठाणे
उपवनसंरक्षक अलिबाग यांचे शासकिय बंगल्‍यातील आरसीसी गटर दुरूस्‍ती बाबत More..

इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना जुलै २०१८ 07/07/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट ई लिलाव सुचना जुलै २०१८ More..

इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना जुलै २०१८ 07/07/2018 गडचिरोली
इमारती लाकुड, फाटे व साग बीट खुले लिलाव सुचना जुलै २०१८ More..

वनरक्श्क ते वनपाल पदोनती बाबत 06/07/2018 औरंगाबाद
वनरक्श्क ते वनपाल पदोनती बाबत More..

जमीन 05/07/2018 नाशिक
जमीन More..

गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत 05/07/2018 नागपुर
गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड कर्मचारी दिनांक १ जानेवारी २०१८ रोजीची प्राथमिक जेष्ठता सूची प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

अनुकंपा जेष्ठता यादी भंडारा वनविभाग भंडारा दि 30 जून 2018 05/07/2018 नागपुर
अनुकंपा जेष्ठता यादी भंडारा वनविभाग भंडारा दि 30 जून 2018 More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव सुचना जुलै २०१८ 04/07/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू ई लिलाव सुचना जुलै २०१८ More..

जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना जुलै २०१८ 04/07/2018 गडचिरोली
जलाऊ लाकुड व बाम्बू खुले लिलाव सुचना जुलै २०१८ More..

13 कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम 01/07/2018 नागपुर
13 कोटी वृक्ष लागवड अंतर्गत वृक्षारोपणाचा कार्यक्रम More..

जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग अमरावती 28/06/2018 अमरावती
इमारती लाकूड, जळाऊ वनोपज, वाहन ईत्यादी बाबत लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 28/06/2018 अमरावती
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.28-06-2018 More..

जमीन 27/06/2018 नाशिक
जमीन More..

जमीन 27/06/2018 नाशिक
जमीन More..

तलाव खोलिकरनाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली. 25/06/2018 गडचिरोली
तलाव खोलिकरनाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली. More..

गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची 22/06/2018 नागपुर
गट क मधील लिपिक नि टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अहर्ता प्राप्त करणाऱ्या गट ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१ जानेवारी २०१८ रोजीची तात्पुरती जेष्ठतासूची More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री दा वि राऊत 22/06/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री दा वि राऊत More..

वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री स ब पाटील 22/06/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपालांच्या बदली श्री स ब पाटील More..

विधी सल्लागार जाहिरात 21/06/2018 कोल्हापुर
विधी सल्लागार यांची कंत्राटी स्वरूपात नियुक्ती More..

अनुकंपा यादी 20/06/2018 धुळे
अनुकंपा यादी दिनांक ३१ डिसेंबर २०१७ अखेर More..

आल्लापल्ली येथे निर्लेखित वाहने व भन्गार माल विक्रि सम्बन्धि मोहरबन्द निविदा 19/06/2018 गडचिरोली
आल्लापल्ली येथे निर्लेखित वाहने व भन्गार माल विक्रि सम्बन्धि मोहरबन्द निविदा More..

सुचना 14/06/2018 ठाणे
भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ६१ ब अन्वये नोटीस More..

इ लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ 07/06/2018 गडचिरोली
इ लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ More..

बाम्बू इ लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ 07/06/2018 गडचिरोली
बाम्बू इ लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ More..

खुले लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ 07/06/2018 गडचिरोली
खुले लिलाव विक्रि सुचना जुन २०१८ More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि 13जुन2018 07/06/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि 13जुन2018 More..

कंत्राटी पदे भरणे निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग 02/06/2018 नागपुर
कंत्राटी पदे भरणे निविदा जाहिरात भंडारा वनविभाग More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 01/06/2018 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.01-06-2018 More..

उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची गट क व ड संवर्गाची प्रतीक्षा यादी मे २०१८ अखेर पर्यंत 01/06/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा वनविभाग वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची गट क व ड संवर्गाची प्रतीक्षा यादी मे २०१८ अखेर पर्यंत More..

प्रादेशिक विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
प्रादेशिक विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

वन्यजीव विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
वन्यजीव विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
लिपीक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
वाहन चालक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांचे बदली आदेश More..

अधिसंख्य वनमजूरांचे बदली आदेश 31/05/2018 नागपुर
अधिसंख्य वनमजूरांचे बदली आदेश More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक बदलीबाबत 31/05/2018 नागपुर
शुद्धीपत्रक वनरक्षक बदलीबाबत More..

शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत 31/05/2018 धुळे
शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत More..

रस्ता डाम्बरिकरन कामाचे ई निविदा सुचना वनविभाग भामरागड 29/05/2018 गडचिरोली
रस्ता डाम्बरिकरन कामाचे ई निविदा सुचना वनविभाग भामरागड More..

इको टुरिझम कोम्प्लेक्स बान्धकामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली. 28/05/2018 गडचिरोली
इको टुरिझम कोम्प्लेक्स बान्धकामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली. More..

ई निविदा सुचना 25/05/2018 ठाणे
११ जुन २०१८ रोजी वृक्ष लागवड परिषद २०१८ यशवंतराव चव्हा ण केंद जन जगनाथराव भोसले मार्ग नरिमन पॉईंट More..

ई निविदा सुचना 24/05/2018 ठाणे
1 जुलै 2018 रोजी आयोजित राज्या स्तारीय वन महोत्सेवाचा शासकीय कार्यक्रम राधा सोअमी सत्संजग बीस मौजे वरप ता कल्या‍ण जि ठाणे येथे आयोजित करण्यारत आला आहे More..

वनरक्षक विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या २०१८ 23/05/2018 नागपुर
वनरक्षक विशेष व्याघ्र संरक्षण दलातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या २०१८ More..

लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018 नागपुर
लिपिक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018 नागपुर
लेखापाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

सर्व्हेयर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 23/05/2018 नागपुर
सर्व्हेयर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय बदल्या 2018 More..

वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय नियतकालिक बदली 23/05/2018 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या आंतरविभागीय नियतकालिक बदली More..

नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी 22/05/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 19/05/2018 अमरावती
मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती अंतर्गत लोखंडी तारेचे कुंपण खरेदी करणे बाबतची ई - निविदा प्रसिद्ध करणे. कार्यालयाचे नाव - मुख्यवनसंरक्षाक आणि क्षेत्रसंचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती More..

शासन सेवेत पुन स्थापित करणेबाबत श्री एस एस चौधरी तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी निलंबित 18/05/2018 नागपुर
शासन सेवेत पुनःस्थापित करणेबाबत श्री.एस.एस.चौधरी, तत्त्का वनपरिक्षेत्र अधिकारी (निलंबित) More..

सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ 17/05/2018 नागपुर
सन २०१८ तेंदू हंगामातील विशेष फेरीतील निकालपत्र दि १७ मे २०१८ More..

अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना 16/05/2018 गडचिरोली
अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना More..

अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना रद्द करने बाबत 16/05/2018 गडचिरोली
अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना रद्द करने बाबत More..

खुले विक्री लिलाव सुचना मे २०१८ 14/05/2018 गडचिरोली
खुले विक्री लिलाव सुचना मे २०१८ More..

ई लिलाव विक्री सुचना मे २०१८ 14/05/2018 गडचिरोली
ई लिलाव विक्री सुचना मे २०१८ More..

तेंदू हंगाम २०१८ सातव्या फेरीतील निकालपत्र दि ९ मे २०१८ 10/05/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ सातव्या फेरीतील निकालपत्र दि ९ मे २०१८ More..

तेंदू नॉन पेसा क्षेत्रातील सातव्या फेरीचे निकाल 08/05/2018 नागपुर
तेंदू नॉन पेसा क्षेत्रातील सातव्या फेरीचे निकाल More..

बदलीपात्र कर्मचारी यांची यादी वनरक्षक 08/05/2018 धुळे
बदलीपात्र कर्मचारी यांची यादी वनरक्षक More..

ई निविदा सुचना 08/05/2018 ठाणे
तीन वीरा तालुका अलीबाग जिला रायगड येथील सागरी लहरी केंद्र शिबिराचे बांधकाम More..

ई निविदा सुचना 08/05/2018 ठाणे
पावसाच्या पाण्याचा निचरा करण्यासाठी नाल्यांचे बांधकाम करणे More..

तेंदू पहिल्या फेरीचा जोखीम व जबाबदारीचे निकालपत्र 07/05/2018 नागपुर
तेंदू पहिल्या फेरीचा जोखीम व जबाबदारीचे निकालपत्र More..

प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार करणेबाबत 07/05/2018 ठाणे
प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार सन २०१८ १९ करणेबाबत More..

बदलीसत्र २०१८ करिता नागपूर वनविभागातील गट क मधील बदलीपात्र कर्मचारायांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 05/05/2018 नागपुर
बदलीसत्र २०१८ करिता नागपूर वनविभागातील गट क मधील बदलीपात्र कर्मचाऱयांची यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत 04/05/2018 नागपुर
शासकीय सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेण्याबाबत More..

झेरॉक्स मशीन वार्षिक करार करणेसंबंधीत दरपत्रक मागविणेबाबत 04/05/2018 ठाणे
झेरॉक्स मशीन पुरवुन छायांकित प्रतीबाबतचा वार्षिक सेवा करार करणेसंबंधीत दरपत्रक मागविणेबाबत More..

प्रसिध्दीपत्रक दि ३ ५ २०१८ 03/05/2018 ठाणे
मौजे केळघर व मौजे मुचणे, ता रोहा येथील क्षेत्रावर विशेष नगर वसाहत प्रकल्पारकरीता ना हरकत दाखला मिळणेबाबत More..

तेंदू घटकाची अनामत रक्कम परत करणेबाबत मोहम्मद हादी 27/04/2018 नागपुर
तेंदू घटकाची अनामत रक्कम परत करणेबाबत मोहम्मद हादी More..

अपील अर्ज क्रमांक ३ २०१८ मे मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी 27/04/2018 नागपुर
अपील अर्ज क्रमांक ३/२०१८ मे मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी More..

अपील अर्ज क्रमांक 1 २०१८ २ २०१८ मे मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी 27/04/2018 नागपुर
अपील अर्ज क्रमांक 1/२०१८,२/२०१८ मे.मोरारजी त्रिभुवनदास अँड कंपनी More..

अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना 27/04/2018 गडचिरोली
अ दर्जाची साग जडी विकत घेने करिता ई निविदा सुचना More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि ७ मे २०१८ 26/04/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि ७ मे २०१८ More..

तेंदू अपील ऑर्डर 25/04/2018 नागपुर
तेंदू अपील ऑर्डर More..

शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्‍त अधिकारी यांच्‍या सेवाकरार पध्‍दतीने विवक्षित कामाकरीता घेणेबाबत मुलााखत . 24/04/2018 ठाणे
शासकीय/निमशासकीय सेवानिवृत्‍त अधिकारी यांच्‍या सेवाकरार पध्‍दतीने विवक्षित कामाकरीता घेणेबाबत मुलााखत . More..

ई निविदा सुचना अकोट वन्यजिव विभागातील नरनाळा 19/04/2018 अमरावती
अकोट वन्यजिव विभागातील नरनाळा परिक्षेत्र तील शहानूर संकुल येथे सभा मंडप हॉल व निसर्ग निर्वचन केंद्रा चे बांध काम करणे बाबत More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 19/04/2018 अमरावती
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि १९/०४/२०१८ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 19/04/2018 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनोपज वाहतुकीचे चे ई-निविदा सुचना 14/04/2018 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनोपज वाहतुकीचे चे ई-निविदा सुचना More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 13/04/2018 अमरावती
सिपना वन्यजीव विभाग गुगामल वन्यजीव विभाग More..

वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रोपांचे संरक्षण संगोपन आणि देखभाल पाणी देण्याच्या तरतूदीसह बाबत नमुना अंदाजपत्रकाबाबत कार्यकारी सूचना 13/04/2018 नागपुर
वृक्ष लागवड कार्यक्रमांतर्गत रोपांचे संरक्षण संगोपन आणि देखभाल पाणी देण्याच्या तरतूदीसह बाबत नमुना अंदाजपत्रकाबाबत कार्यकारी सूचना More..

नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम मध्ये सहभाग घेण्याकरिता अर्ज फार्म सन 2018 10/04/2018 वन्यजीव नागपुर
नवेगाव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील निसर्गानुभव मचाण निरीक्षण कार्यक्रम मध्ये सहभाग घेण्याकरिता अर्ज फार्म सन 2018 More..

निवृत्त विवअ सवस यांना विविक्षित कामाकरीता सेवा करार 07/04/2018 ठाणे
सेवानिवृत्त विभागीय वन अधिकारी सहाययक वनसंरक्षक यांना विवक्षित कामाकरीता सेवा करार पध्द‍तीने कामावर घेणेबाबत More..

जाहीर लिलाव सूचना अमरावती विभाग अमरावती 07/04/2018 अमरावती
जाहीर लिलाव सूचना अमरावती विभाग अमरावती More..

ई निविदेद्वारे कामांची सुचना 07/04/2018 ठाणे
अनघड दगडी बांध एकुण ३० कामे More..

जिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडील दिनांक ०१जनवरी २०१८ रोजीच्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूचींस अनुसरून नागपूर वनविभागाची गट क व ड ची अनुकंपा प्रतीक्षा सूचीं 06/04/2018 नागपुर
जिल्हाधिकारी नागपूर यांचेकडील दिनांक ०१जनवरी २०१८ रोजीच्या सामायिक अनुकंपा प्रतीक्षा सूचींस अनुसरून नागपूर वनविभागाची गट क व ड ची अनुकंपा प्रतीक्षा सूचीं More..

खुले विक्री लिलाव सुचना एप्रिल २०१८ 05/04/2018 गडचिरोली
खुले विक्री लिलाव सुचना एप्रिल २०१८ More..

विक्री ई लिलाव सुचना एप्रिल २०१८ 05/04/2018 गडचिरोली
विक्री ई लिलाव सुचना एप्रिल २०१८ More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 03/04/2018 अमरावती
ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०३/०४/२०१८ More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी वन्यजीव आणि पशुवैद्यकीय पर्यवेक्षक या पदाकरिता झालेल्या मुलाखतीचा निकाल 03/04/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी वन्यजीव आणि पशुवैद्यकीय पर्यवेक्षक या पदाकरिता झालेल्या मुलाखतीचा निकाल More..

भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ४ अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचित प्रगती अहवाल 03/04/2018 नागपुर
भारतीय वन अधिनियम १९२७ चे कलम ४ अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचित प्रगती अहवाल More..

प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार करणेबाबत 28/03/2018 ठाणे
प्रिंटर रिपेरिंग व रिफिलींग वार्षिक दर करार करणेबाबत दर पत्रक मागविणेबाबत सन २०१८ १९ More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव 28/03/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि. 06/04/2018 More..

जमिन 28/03/2018 नाशिक
जमिन More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदाच्या मुलाखती करीता पात्र उमेदवाराची लघूयादी 26/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदाच्या मुलाखती करीता पात्र उमेदवाराची लघूयादी More..

वनविभाग आल्लापल्ली येथे विविध बान्धकामाचे ई-निविदा सुचना 23/03/2018 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे विविध बान्धकामाचे ई-निविदा सुचना More..

50 कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम विवक्षित सेवाकरार पद भरती जाहिरात-चिपळूण वन विभाग 23/03/2018 कोल्हापुर
50 कोटी वृक्षलागवड कार्यक्रम विवक्षित सेवाकरार पद भरती जाहिरात-चिपळूण वन विभाग More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची सुधारीत यादी 22/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची सुधारीत यादी More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत 22/03/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 21/03/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

जलयुक्त शिवार अभियान अन्तर्गत खोदतळे तयार करने चे ई निविदा सुचना भामरागड वनविभाग भामरागड. 21/03/2018 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार अभियान अन्तर्गत खोदतळे तयार करने चे ई निविदा सुचना भामरागड वनविभाग भामरागड. More..

मे महाराणी पेंट्स प्रा लि यांना पोहच रस्त्यासाठी वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत मौ बरबडी व मौ वरुड ता जि वर्धा येथिल झुडपी जंगल जमीन वळतीकरणेबाबत 21/03/2018 नागपुर
मे. महाराणी पेंट्स प्रा. लि. यांना पोहच रस्त्यासाठी वन (संवर्धन) अधिनियम, 1980 अंतर्गत मौ. बरबडी व मौ. वरुड, ता. जि. वर्धा येथिल 0.33 हेक्टर झुडपी जंगल जमीन वळतीकरणेबाबत. More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची यादी 16/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याकरिता प्राप्त अर्जाची यादी More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 16/03/2018 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा सुचना १७ २०१७ २०१८ भंडारा वनविभाग भंडारा 16/03/2018 नागपुर
ई निविदा सुचना-१७ २०१७-२०१८ भंडारा वनविभाग भंडारा More..

पेपर रिम मागविणेबाबत 15/03/2018 ठाणे
अे ४ जे के ७० जीएसएम पेपर 250 रिमसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत More..

नागपूर वनवृत्तातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनसर्व्हेक्षक वनपाल तसेच लेखापाल संवर्गातील बदलीस पात्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
नागपूर वनवृत्तातील वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनसर्व्हेक्षक वनपाल तसेच लेखापाल संवर्गातील बदलीस पात्र अधिकारी कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

नागपूर वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
नागपूर वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

भंडारा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
भंडारा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

वर्धा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
वर्धा वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

गोंदिया वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 15/03/2018 नागपुर
गोंदिया वन विभागाच्या आस्थापनेवरील बदलीस पात्र असणाऱ्या लिपीक व वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांची यादी बदलीसत्र 2018 More..

संगणक व नेटवर्क देखभाल वार्षिक करार करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत 15/03/2018 ठाणे
संगणक व नेटवर्क देखभाल वार्षिक करार करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 13/03/2018 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 13/03/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

वनविभाग आल्लापल्ली येथे विविध बान्धकामाचे ई-निविदा सुचना 13/03/2018 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे विविध बान्धकामाचे ई-निविदा सुचना More..

इ लिलाव विक्रि सुचना मार्च २०१८ 07/03/2018 गडचिरोली
इ लिलाव विक्रि सुचना मार्च २०१८ More..

खुले लिलाव विक्रि सुचना मार्च २०१८ 07/03/2018 गडचिरोली
खुले लिलाव विक्रि सुचना मार्च २०१८ More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे पद कंत्राट पध्दतीने भरण्याबाबत जाहीरात 07/03/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पशुवैद्यकीय अधिकारी यांचे पद कंत्राट पध्दतीने भरण्याबाबत जाहीरात More..

सन २०१७ २०१८ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था यांचे कार्यक्षेत्राचे आतील कूप वाटप सभेबाबत 06/03/2018 नागपुर
सन २०१७ २०१८ वर्षाकरीता जंगल कामगार सहकारी संस्था यांचे कार्यक्षेत्राचे आतील कूप वाटप सभेबाबत More..

भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि १२ व १३मार्च२०१८ 05/03/2018 नागपुर
भंडारा वनविभाग जाहिर लिलाव दि १२ व १३मार्च२०१८ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 03/03/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

श्रीमती आशालता शिंगणे मूळ अर्ज क्रमांक २५० २००८ मधील मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर यांचे दिलेल्या आदेशानुसार बडतर्फ कर्मचाऱ्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापहित करण्याबाबत 01/03/2018 नागपुर
श्रीमती आशालता शिंगणे मूळ अर्ज क्रमांक २५०/२००८ मधील मा महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण नागपूर यांचे दिलेल्या आदेशानुसार बडतर्फ कर्मचाऱ्यास शासन सेवेत पुनर्स्थापहित करण्याबाबत More..

पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत जाहिरात 01/03/2018 नागपुर
पशुवैद्यकीय अधिकारी व पशुधन पर्यवेक्षक या पदा करिता करार पध्दतीने नियुक्ती बाबत जाहिरात More..

जमिन 01/03/2018 नाशिक
जमिन More..

तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचे निकालपत्र 28/02/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ पाचव्या फेरीचे निकालपत्र More..

अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍तीची प्रतिक्षायादी 28/02/2018 ठाणे
गट क संवर्गातील अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍ती देणेबाबत अंतिम प्रतिक्षा यादी दिनांक ०१/०१/२०१८अखेर. More..

अनुकंम्‍पा तत्‍वावर नियुक्‍तीची प्रतिक्षायाद 28/02/2018 ठाणे
गट ड संवर्गातील अनुकंम्पा तत्वा1वर नियुक्तीब देणेबाबत अंतिम प्रतिक्षा यादी दिनांक ०१/०१/२०१८ अखेर More..

आरसखेड ना हरकत 26/02/2018 नाशिक
आसखेड ना हरकत दाखला More..

नोटीस- मांडवड ना हरकत दाखला 26/02/2018 नाशिक
जाहिर सुचना More..

जाहिर सुचना जळगाव बु// 26/02/2018 नाशिक
मौजे जळगाव बु// तालुका नांदगाव जि. नाशिक More..

बान्धकामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली. 26/02/2018 गडचिरोली
बान्धकामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली. More..

ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 20/02/2018 अमरावती
ई निविदा वन प्रशिक्षण संस्था चिखलदरा More..

२०१८ तेंदू हंगाम चौथि फेरी निकालपत्र 17/02/2018 नागपुर
२०१८ तेंदू हंगाम चौथि फेरी निकालपत्र More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ मुख्य वनसंरक्षक प्रा ठाणे उमेदवारांकरीता सुचना 16/02/2018 ठाणे
प्रतिक्षा यादीतील निवड केलेल्या उमेदवारांची दि. २२.०२.२०१८ रोजी ठेवण्यात आलेल्या २५ कि.मी. चालण्याची शारीरिक क्षमता चाचणी. More..

ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला 15/02/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला More..

ई निविदा सुचना क्र. ०२ सन २०१७ १८ 15/02/2018 ठाणे
मौजे साळविंडे क्र. नं. ७४५ येथे वनबंधारा बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ०८ सन २०१७ १८ 15/02/2018 ठाणे
देहेन मध्य्वर्ती रोपवाटीके सभोवार संरक्षक भिंत बांधणे More..

ई निविदा सुचना क्र. ०७ सन २०१७ १८ 15/02/2018 ठाणे
श्रीवर्धन वनक्षेत्र कार्यालय व शासकिय निवासस्थाषन परिसरास संरक्षक भिंत बांधणे More..

परिपत्रक भारतीय वनअधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचीत करण्याबाबत प्रगती 12/02/2018 नागपुर
परिपत्रक भारतीय वनअधिनियम 1927 चे कलम 4 अंतर्गत झुडपी जंगल अधिसूचीत करण्याबाबत प्रगती More..

जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 12/02/2018 अमरावती
जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती More..

आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा शुद्धिपत्रक 12/02/2018 गडचिरोली
आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा शुद्धिपत्रक More..

ई निविदा सुचना क्र. 06, 07, 08, 09, 10 व 11 12/02/2018 ठाणे
उपवनसंरक्षक शहापुर डोळखांब वनपरिक्षेत्रातील आजोबा देवस्थान येथे पॅगोडा 1 तयार करणे व दगडी पाय-या तयार करणे व पक्षी निरीक्षण मनोरा 1 तयार करणे More..

भ्ंडारा वनविभागातील निष्कासीत इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 22 व 23 फेब्रुवारी 2018 स्थळ चिचोली व गडेगांव आगार 12/02/2018 नागपुर
भ्ंडारा वनविभागातील निष्कासीत इमारती व जलावू वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि 22 व 23 फेब्रुवारी 2018 स्थळ चिचोली व गडेगांव आगार More..

भूसंपादनाकरितावनेतर जमिनीवरिल उभ्या झाडांचे मूल्यांकन 12/02/2018 नागपुर
भूसंपादनाकरितावनेतर जमिनीवरिल उभ्या झाडांचे मूल्यांकन More..

जमिन 12/02/2018 नाशिक
जमिन More..

वनक्षेत्रा बाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकनबाबत शुध्दीपत्रक 12/02/2018 नागपुर
वनक्षेत्रा बाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकनबाबत शुध्दीपत्रक More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 09/02/2018 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती ०७/०२/२०१८ More..

वनविभाग आल्लापल्ली येथे विविध बान्धकाम कामाचे चे ई-निविदा सुचना 06/02/2018 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे विविध बान्धकाम कामाचे चे ई-निविदा सुचना More..

तेंदू हंगाम २०१८ तिसरी फेरी निकालपत्र 06/02/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ तिसरी फेरी निकालपत्र More..

ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत 05/02/2018 वन्यजीव नागपुर
ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प क्षेत्रात संभावित बांबु फुलोरा व्यवस्थापनासाठी आराखडा तयार करणेसाठी सल्लागार नियुक्ती बाबत More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/02/2018 अमरावती
ई - टेंडर मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, अमरावती More..

ई निविदा सुचना क्र १० सन २०१७ १८ 03/02/2018 ठाणे
साळविंडे कं. नं. ७४६ येथे सिमेंट नालाबांध बांधणे More..

स्थानिक लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे फेब्रुवारी २०१८ 03/02/2018 गडचिरोली
स्थानिक लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे फेब्रुवारी २०१८ More..

ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्री सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त माहे फेब्रुवारी २०१८ 03/02/2018 गडचिरोली
ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्री सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त माहे फेब्रुवारी २०१८ More..

ई निविदा सुचना क्र. ११ सन २०१७ १८ 03/02/2018 ठाणे
करजांडी कं. नं. ५३८ पार्ट, आंबिवली बुद्रुक कं. नं. ५३८ पार्ट, पाचाड कं. नं. ४५५ मोहोत कं.नं. ५६४ येथे वनतलाव खोदणे More..

वन विहंग कॉलनी व फॉरेस्ट ऑफिसर्स कॉलनी चे इमारत बांधकाम व इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत 03/02/2018 नागपुर
वन विहंग कॉलनी व फॉरेस्ट ऑफिसर्स कॉलनी चे इमारत बांधकाम व इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत More..

इंदोर फॉरेस्ट कॉलनी चे इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत 03/02/2018 नागपुर
इंदोर फॉरेस्ट कॉलनी चे इमारत दुरुस्ती बाबत सेमिनरी हिल्स नागपूर मध्ये निविदा बोलविण्याबाबत More..

वनविभाग आल्लापल्ली येथे बिट व बाम्बू वाहतुकीचे चे ई-निविदा सुचना 02/02/2018 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे बिट व बाम्बू वाहतुकीचे चे ई-निविदा सुचना More..

ई निविदा सुचना 02/02/2018 ठाणे
ई निविदाप्रणालीद्वारे सन २०१८ पावसाळा रोपवन पुर्व कामासाठी खडडे खोदणे व गुरे प्रतीबंधक चर खोदण्या साठी बी १ नमुन्या्तील निविदा मागविण्याात येत आहे More..

परीक्षाविधीन वनक्षेत्रपाल नेमणुकाबाबत २०१८ परीक्षाविधीन कालावधीचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 31/01/2018 नागपुर
परीक्षाविधीन वनक्षेत्रपाल नेमणुकाबाबत २०१८ परीक्षाविधीन कालावधीचे क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम More..

ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला 29/01/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना उप वनसंरक्षक वन्यजीव विभाग अकोला ३१/०१/२०१८ More..

ईलिलाव उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वन विभाग परतवाडा 29/01/2018 अमरावती
ई-लिलावाची जाहीर सुचना लिलावाची दिनांक : ०५/०२/२०१८ उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वन विभाग परतवाडा More..

वनक्षेत्रपाल श्री डी टी दुडे यांची बदली व पदस्थापना 25/01/2018 नागपुर
वनक्षेत्रपाल श्री डी टी दुडे यांची बदली व पदस्थापना More..

जमिन 24/01/2018 नाशिक
जमिन More..

अभिप्राय 23/01/2018 नाशिक
गोरखनगर ग. १३६-१ More..

अभिप्राय 23/01/2018 नाशिक
गोरखनगर ग. न. १३६-१.. More..

अभिप्राय 23/01/2018 नाशिक
नादुर ग. न. १५६-३ More..

अभिप्राय 23/01/2018 नाशिक
गिरनानगर ग. न. ६५-४ More..

तेंदू हंगाम २०१८ च्या द्वितीय फेरीचे निकालपत्र 20/01/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ च्या द्वितीय फेरीचे निकालपत्र More..

सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत 19/01/2018 नागपुर
सेवानिरवृत्त शासकिय अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सेवा करार पद्धतीने विवक्षित कामासाठी घेणेबाबत More..

हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत 17/01/2018 नागपुर
हिंगणा वनपरिक्षेत्रातील अंबाझरी व हिंगणा वनपरिक्षेत्र कार्यालयातील करावयाचे कामाच्या निविदा प्रसिद्धी करणेबाबत More..

लेखापाल बदल्या व पदस्थापना 17/01/2018 नागपुर
लेखापाल बदल्या व पदस्थापना More..

वनपालांच्या बदली व पदस्थापना 17/01/2018 नागपुर
वनपालांच्या बदली व पदस्थापना More..

वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती 17/01/2018 नागपुर
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती More..

जमिन 17/01/2018 नाशिक
जमिन More..

वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन 16/01/2018 नागपुर
वन क्षेत्राबाहेरील उभ्या झाडांचे मूल्यांकन More..

जाहीर लिलाव अमरावती वन विभाग अमरावती 10/01/2018 अमरावती
इमारती, जळाऊ वनोपज जाहीर लिलाव, अमरावती वन विभाग, अमरावती. More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 10/01/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 08/01/2018 औरंगाबाद
करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ 06/01/2018 नागपुर
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत पहिला लाभ More..

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ 06/01/2018 नागपुर
राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ More..

दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीत सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी सुधारित सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ 06/01/2018 नागपुर
दिनांक १ ऑक्टोबर २००६ ते ३१ मार्च २०१० या कालावधीत सेवानिवृत्त कर्मचारी व अधिकारी सुधारित सुधारित सवानांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे बाबत दुसरा लाभ More..

लिपिक सवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती देण्या बाबत 06/01/2018 नागपुर
लिपिक सवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती देण्या बाबत More..

करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 06/01/2018 औरंगाबाद
करार पध्दती सहायक वनसरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

4 थी अखिल भारतीय व्याघ्र निर्धारण 2018 05/01/2018 वन्यजीव नागपुर
4 थी अखिल भारतीय व्याघ्र निर्धारण 2018 More..

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती 05/01/2018 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या बदली व पदस्थापना 05/01/2018 नागपुर
वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्या बदली व पदस्थापना More..

भंडारा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 05/01/2018 नागपुर
भंडारा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

वर्धा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 05/01/2018 नागपुर
वर्धा वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

नागपूर वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 04/01/2018 नागपुर
नागपूर वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

खुले लिलाव चे सक्षिप्त विक्री सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त जानेवारी २०१८ 04/01/2018 गडचिरोली
खुले लिलाव चे सक्षिप्त विक्री सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त जानेवारी २०१८ More..

ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्री सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त माहे जानेवारी २०१८ 04/01/2018 गडचिरोली
ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्री सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त माहे जानेवारी २०१८ More..

वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातून वनपाल संवर्गात पदोन्नती More..

लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018 नागपुर
लेखापाल संवर्गातून मुख्य लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती 04/01/2018 नागपुर
लिपिक संवर्गातून लेखापाल संवर्गात पदोन्नती More..

गोंदिया वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक 04/01/2018 नागपुर
गोंदिया वनविभागात नोंदणी नसलेल्या आरागिरण्याचे परिपत्रक More..

तेंदू हंगाम २०१८ प्रथम फेरी निकाल पत्रक 03/01/2018 नागपुर
तेंदू हंगाम २०१८ प्रथम फेरी निकाल पत्रक More..

३ डी मॉडेल जपानी गार्डन करीत दरपत्रक मागविणेबाबत 03/01/2018 नागपुर
३ डी मॉडेल जपानी गार्डन करीत दरपत्रक मागविणेबाबत More..

वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वनजमिन वळतीकरणाचे प्रस्तावास समन्वय सभा दिनांक 06 डिसेंबर 2017 चे कार्यवृत्तांत 02/01/2018 नागपुर
वन संवर्धन अधिनियम 1980 अंतर्गत वनजमिन वळतीकरणाचे प्रस्तावास समन्वय सभा दिनांक 06 डिसेंबर 2017 चे कार्यवृत्तांत More..

अमरावती वनवृत्त सेवानिवृत्त अधिकारी यांना सेवा करारावर घेण्यासाठी जाहिरात 02/01/2018 अमरावती
मु. व. सं. (प्रा) कार्यालय अमरावती वनवृत्त सेवानिवृत्त अधिकारी यांना सेवा करारावर घेण्यासाठी जाहिरात More..

उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 02/01/2018 नागपुर
उपवनसंरक्षक वर्धा यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षा यादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

ई-निविदा स्थापत्य कामे ठाणे वनविभाग 01/01/2018 ठाणे
ई-निविदा स्थापत्य कामे ठाणे वनविभाग More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 01/01/2018 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०३/०१/२०१८ More..

सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नामिकासूची 30/12/2017 नागपुर
सेवानिवृत्त अधिकारी यांची नामिकासूची More..

इमारती मालाच्या लिलावाची जाहीर सुचना पश्चिम मेळघाट 29/12/2017 अमरावती
इमारती मालाच्या लिलावाची जाहीर सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०४/०१/२०१८ More..

वनविश्राम ग्रुहाच्या दुरुस्तीचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली. 29/12/2017 गडचिरोली
वनविश्राम ग्रुहाच्या दुरुस्तीचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली. More..

उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षायादी प्रसिद्ध करण्याबाबत 22/12/2017 नागपुर
उपवनसंरक्षक गोंदिया यांचे कार्यालय अंतर्गत अनुकंपा नियुक्तीची प्रतीक्षायादी प्रसिद्ध करण्याबाबत More..

भंडारा वनविभागामार्फत निष्‍कासित जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि २९ डिसेंबर २०१७ 20/12/2017 नागपुर
भंडारा वनविभागामार्फत निष्‍कासित जलावु वनउपजाचा जाहिर लिलाव दि २९ डिसेंबर २०१७ More..

जमिन 14/12/2017 नाशिक
जमिन More..

जमिन 14/12/2017 नाशिक
जमिन More..

जमिन 13/12/2017 नाशिक
जमिन More..

अधिसूचना दिनांक १.८.२०१७ 13/12/2017 नागपुर
अधिसूचना दिनांक १.८.२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 12/12/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प १४/१२/२०१७ More..

ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे डिसेम्बर २०१७ 11/12/2017 गडचिरोली
ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे डिसेम्बर २०१७ More..

खुले लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना आल्लापल्ली वनविभाग प्रदेशिक दि. २५ डिसेम्बर २०१७ 11/12/2017 गडचिरोली
खुले लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना आल्लापल्ली वनविभाग प्रदेशिक दि. २५ डिसेम्बर २०१७ More..

वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनरक्षक निवासस्थान बान्धकाम चे ई-निविदा सुचना 11/12/2017 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनरक्षक निवासस्थान बान्धकाम चे ई-निविदा सुचना More..

वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन 08/12/2017 नागपुर
वनरक्षक वनपाल यांचे एक दिवसाचे धरणे आंदोलन More..

मुलाखत कार्यक्रम सुचना 06/12/2017 ठाणे
मुलाखत कार्यक्रम सुचना More..

टाइप २ निवासस्थान बान्धकामाचे ई निविदा सुचना, सामाजिक वनीकरण विभाग वडसा 05/12/2017 गडचिरोली
टाइप २ निवासस्थान बान्धकामाचे ई निविदा सुचना, सामाजिक वनीकरण विभाग वडसा More..

मुलाखत कार्यक्रम 04/12/2017 ठाणे
मुलाखत कार्यक्रम More..

जप्त वाहन सुचना डहाणु वनविभाग 04/12/2017 ठाणे
जप्त वाहन सुचना डहाणु वनविभाग More..

जाहीर लिलाव दिनांक 02 डिसेंबर 2017 स्थळ बांगडापूर विक्री आगार वर्धा वनविभाग वर्धा 30/11/2017 नागपुर
जाहीर लिलाव दिनांक 02/12/2017 स्थळ बांगडापूर, विक्री आगार, वर्धा वनविभाग वर्धा More..

भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ 30/11/2017 नागपुर
भंडारा वनविभागातील जंकास व खात्‍यामार्फत निष्‍कासीत इमारती व जलावू बांबू लिलाव दि ११ १२ १३ डिसेंबर २०१७ More..

जप्त वाहन सुचना ठाणे वनविभाग 30/11/2017 ठाणे
जप्त वाहन सुचना ठाणे वनविभाग More..

कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त नियुक्‍तीबाबत जाहिरात नागपुर वनवृत्‍त 28/11/2017 नागपुर
कंत्राटी पध्‍दतीने सेवानिवृत्‍त नियुक्‍तीबाबत जाहिरात नागपुर वनवृत्‍त More..

स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 27/11/2017 ठाणे
स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग More..

स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 27/11/2017 ठाणे
स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग More..

ई लिलाव सक्षिप्त विक्रि सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 22/11/2017 अमरावती
ई लिलाव सक्षिप्त विक्रि सुचना पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा माहे नोव्हेंबर २०१७ More..

बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग 21/11/2017 ठाणे
बांधकाम निविदा अलिबाग वनविभाग More..

वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना 18/11/2017 नागपुर
वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना More..

अमरावती वनवृत्त वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ 18/11/2017 अमरावती
अमरावती वनवृत्त वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 17/11/2017 यवतमाळ
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे नोव्हेंबर २०१७ 17/11/2017 गडचिरोली
ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे नोव्हेंबर २०१७ More..

स्थानिक लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे नोव्हेंबर २०१७ 17/11/2017 गडचिरोली
स्थानिक लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे नोव्हेंबर २०१७ More..

कंत्राटी पध्दतीने निवृत्त अधिकारी यांची नियुक्ती कोल्हापुर वनवृत्त 17/11/2017 कोल्हापुर
कंत्राटी पध्दतीने निवृत्त अधिकारी यांची नियुक्ती कोल्हापुर वनवृत्त More..

ठाणे वनवृत्त ५० कोटी वृक्ष लागवडी करीता करार पद्धतीने नेमणुक 14/11/2017 ठाणे
ठाणे वनवृत्त ५० कोटी वृक्ष लागवडी करीता करार पद्धतीने नेमणुक More..

करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत 10/11/2017 यवतमाळ
करार पद्धतीने विभगीय वन अधिकारी /सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाची पदभरतीसाठी नामिकासुची तयार करणेबाबत More..

ई-निविदा स्थापत्य कामे अलिबाग वनविभाग 10/11/2017 ठाणे
ई-निविदा स्थापत्य कामे More..

वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत 09/11/2017 नागपुर
वेतन मंडळाची बैठक सन २०१७ ते २०१८ वर्षाकरिता कुपातील उक्त्या कामाचे दर ठरविणेबाबत More..

विक्रिईलिलावसुचना 2 नोव्हेबंर 2017 वर्धा वनविभाग 30/10/2017 नागपुर
विक्रिईलिलावसुचना 2 नोव्हेबंर 2017 वर्धा वनविभाग More..

प्रसिद्धपत्रक मुवस ठाणे कार्यालय 27/10/2017 ठाणे
प्रसिद्धपत्रक More..

वनोपज जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 25/10/2017 अमरावती
वनोपज जाहीर लिलाव सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती दि ०८ ते १०, १३ नोव्हेंबर २०१७. More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 24/10/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प २७/१०/२०१७ More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली 24/10/2017 गडचिरोली
ई निविदा शुद्धिपत्रक आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती 24/10/2017 अमरावती
ई निविदा उपवनसंरक्षक अमरावती वनविभाग अमरावती २७/१०/२०१७ More..

अलिबाग वनविभाग शुद्धीपत्रक 23/10/2017 ठाणे
शुद्धीपत्रक More..

शहापुर वनविभाग ई निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे 16/10/2017 ठाणे
ई निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे More..

ई निविदा उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 12/10/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.17-10-2017 More..

वनरक्षक बदली व पदस्थापना 11/10/2017 नागपुर
वनरक्षक बदली व पदस्थापना More..

ई-निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे 11/10/2017 ठाणे
ई-निविदा पाँलिथीन बँग खरेदी करणे More..

ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे ऑक्ट २०१७ 07/10/2017 गडचिरोली
ई लिलाव चे सक्षिप्त विक्रि सुचना गडचिरोली वनव्रुत्त प्रदेशिक माहे ऑक्ट २०१७ More..

जमिन 06/10/2017 नाशिक
जमिन More..

सुचना/ निवड यादी दि. २९ सप्टेंबर २०१७ 29/09/2017 ठाणे
सुचना निवड यादी दि २९ सप्टेंबर २०१७ More..

वर्धम फोस्सिल पार्क येथे वन चेतना केन्द्र बान्धकाम चे ई निविदा सुचना वनविभाग सिरोन्चा 29/09/2017 गडचिरोली
वर्धम फोस्सिल पार्क येथे वन चेतना केन्द्र बान्धकाम चे ई निविदा सुचना वनविभाग सिरोन्चा More..

वर्धम फोस्सिल पार्क येथे शिक्षण केन्द्र बान्धकाम चे ई निविदा सुचना वनविभाग सिरोन्चा 29/09/2017 गडचिरोली
वर्धम फोस्सिल पार्क येथे शिक्षण केन्द्र बान्धकाम चे ई निविदा सुचना वनविभाग सिरोन्चा More..

पाहीजे आहे 28/09/2017 औरंगाबाद
पि डि एफ बघा More..

एमएच 05 एच 5778 आणि एमएच 04 ईएल 8612 या वाहनांबाबत 27/09/2017 ठाणे
एमएच 05 एच 5778 आणि एमएच 04 ईएल 8612 या वाहनांबाबत More..

व्याघ्र संवर्धन योजना ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प 26/09/2017 वन्यजीव नागपुर
व्याघ्र संवर्धन योजना ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प More..

वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनरक्षक निवासस्थान बान्धकाम चे ई-निविदा सुचना 21/09/2017 गडचिरोली
वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनरक्षक निवासस्थान बान्धकाम चे ई-निविदा सुचना More..

ई टेंडर नोटीस भंडारा 19/09/2017 नागपुर
ई टेंडर नोटीस भंडारा More..

ठाणे वनवृत्तांतर्गत अलिबाग वनविभागातील वांधकाम कामांच्या ई-निविदेबाबत 08/09/2017 ठाणे
ठाणे वनवृत्तांतर्गत अलिबाग वनविभागातील वांधकाम कामांच्या ई-निविदेबाबत More..

आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा सुचना 07/09/2017 गडचिरोली
आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा सुचना More..

आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा शुद्धिपत्रक 07/09/2017 गडचिरोली
आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली निविदा शुद्धिपत्रक More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 01/09/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०५/०९/२०१७ More..

२०१८ मधील पावसाळ्यात लावावयाच्या वृक्ष प्रजातीबाबत 22/08/2017 नागपुर
२०१८ मधील पावसाळ्यात लावावयाच्या वृक्ष प्रजातीबाबत More..

इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा 16/08/2017 नागपुर
इ टेंडर सामाजिक वनीकरण भंडारा More..

वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती 12/08/2017 नागपुर
वनजमिनीची मोजणी करण्याकरिता व ईतर नोंदीचे अनुषंगाने आवश्यक असलेली माहिती More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 10/08/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी 10/08/2017 नागपुर
वन संवर्धन अधिनियम, 1980 अंतर्गत 765 के.व्ही. गाडरवाडा वरोरा ट्रान्समिशन लाईन क्षेत्र 50.371 हे. वनजमिनीचे प्रस्तावातील बाधीत वृक्षतोड व कामे सुरू करण्याची परवानगी More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना 05/08/2017 नागपुर
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व लेखापाल या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 05/08/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प ०९/०८/२०१७ More..

संगणक ई निविदा संचालक वनप्रशिक्षण संस्था चिखलदरा 04/08/2017 अमरावती
संगणक ई निविदा संचालक वनप्रशिक्षण संस्था चिखलदरा ,अमरावती ०८/०८/२०१७ More..

अलिबाग तालुका अंतर्गत मौजे शहाबाज येथील वनजमीनीबीबत 02/08/2017 ठाणे
अलिबाग तालुका अंतर्गत मौजे शहाबाज येथील वनजमीनीबीबत More..

टाइप २ निवासस्थान दुरुस्ती चे निविदा सुचना, वनविभाग अल्लापल्ली 01/08/2017 गडचिरोली
टाइप २ निवासस्थान दुरुस्ती चे निविदा सुचना, वनविभाग अल्लापल्ली More..

अधिसंख्य् तसेच बारमाही वनमजूरांची विभागीय स्तरावरील दिनांक 01 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द् करण्याबाबत 01/08/2017 नागपुर
अधिसंख्य् तसेच बारमाही वनमजूरांची विभागीय स्तरावरील दिनांक 01 जानेवारी 2017 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिध्द् करण्याबाबत More..

उपवनसंरक्षक कार्यालय वर्धा अंतर्गत गट क व गट ड करीता ठेवण्यात येणारी अनुकंपा प्रतिक्षासूची प्रसिध्द् करण्याबाबत 01/08/2017 नागपुर
उपवनसंरक्षक कार्यालय वर्धा अंतर्गत गट क व गट ड करीता ठेवण्यात येणारी अनुकंपा प्रतिक्षासूची प्रसिध्द् करण्याबाबत More..

वनपाल स्थानांतरण आदेश अमरावती वनवृत्त 01/08/2017 अमरावती
वनपाल स्थानांतरण आदेश अमरावती वनवृत्त ऑगस्ट २०१७ More..

ठाणे वनविभागात जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांबाबत 28/07/2017 ठाणे
ठाणे वनविभागात जप्त करण्यात आलेल्या वाहनांबाबत More..

वन अधिकारी आल्लपल्ली चे निवासस्थान दुरुस्ती चे ई-निविदा सुचना 24/07/2017 गडचिरोली
वन अधिकारी आल्लपल्ली चे निवासस्थान दुरुस्ती चे ई-निविदा सुचना More..

ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 21/07/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

अंजुर मानकोली सुरई ता भिवंडी प्रसिद्धीपत्रक 13/07/2017 ठाणे
अंजुर मानकोली सुरई ता भिवंडी प्रसिद्धीपत्रक More..

वनमजुरांच्या समस्या सोडविण्याबाबत 13/07/2017 नागपुर
वनमजुरांच्या समस्या सोडविण्याबाबत More..

वन परिशेत्र अधिकारी आल्लपल्ली चे निवासस्थान दुरुस्ती चे ई-निविदा सुचना 12/07/2017 गडचिरोली
वन परिशेत्र अधिकारी आल्लपल्ली चे निवासस्थान दुरुस्ती चे ई-निविदा सुचना, आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली. More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रक 10/07/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प More..

प्रशासकिय वसाहत बान्ध्काम व दुरुस्ति बाबत ई निविदा सुचाना भामरागढ वनविभाग, आल्लापल्ली 22/06/2017 गडचिरोली
प्रशासकिय वसाहत बान्ध्काम व दुरुस्ति बाबत ई निविदा सुचाना भामरागढ वनविभाग, आल्लापल्ली More..

दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल 20/06/2017 नागपुर
दिनांक १७ व १८ डिसेंबर, २०१६ रोजी झालेल्या लिपिक ,लेखापाल यांच्या विभागीय परीक्षेचा निकाल More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 20/06/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

लिलाव 17/06/2017 नागपुर
लिलाव More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 15/06/2017 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती १६/०६/२०१७ More..

प्रलंबित वनगुन्हे 15/06/2017 नागपुर
प्रलंबित वनगुन्हे More..

बारबेड वायर फेनसिन्ग पुरविने बाबत ई निविदा सुचाना वडसा वनविभाग वडसा 14/06/2017 गडचिरोली
बारबेड वायर फेनसिन्ग पुरविने बाबत ई निविदा सुचाना वडसा वनविभाग वडसा More..

वन महोत्सव ई- निविदा 13/06/2017 ठाणे
वन महोत्सव ई- निविदा More..

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर यांचे कार्यालयातील सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाच्या विवक्षित कामाकरीता 1 पद सेवानिवृत्त झालेले वनअधिकारी मधून कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक करणे बाबत 03/06/2017 वन्यजीव नागपुर
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पुर्व, नागपूर यांचे कार्यालयातील सहाय्यक वनसंरक्षक या पदाच्या विवक्षित कामाकरीता 1 पद सेवानिवृत्त झालेले वनअधिकारी मधून कंत्राटी पध्दतीने नेमणुक करणे बाबत More..

भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवक संपावर असण्याबाबत 02/06/2017 नागपुर
भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवक संपावर असण्याबाबत More..

एम एच ०४ डी आर७८५९ वाहन सरकार जमा करणे 01/06/2017 ठाणे
एम एच ०४ डी आर७८५९ वाहन सरकार जमा करणे More..

शुध्दीपत्रक वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना 31/05/2017 नागपुर
शुध्दीपत्रक वनपाल संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना More..

भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवकांनी दिनांक 01जुन 2017 पासुन लेखणीबंद बाबत दिलेले निवेदन 31/05/2017 नागपुर
भंडारा वन विभागातील शासकीय सेवकांनी दिनांक 01जुन 2017 पासुन लेखणीबंद बाबत दिलेले निवेदन More..

नागपूर वन विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017 नागपुर
नागपूर वन विभागातील वनरक्षक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

वर्धा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017 नागपुर
वर्धा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल व शिपाई संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

भंडारा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल लिपीक वनमजुर व वाहन स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 31/05/2017 नागपुर
भंडारा वन विभागातील वनरक्षक वनपाल लिपीक वनमजुर व वाहन स्वच्छक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या बदली व पदस्थापना सन 2017 More..

वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व सर्वेअर या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना 30/05/2017 नागपुर
वनपरिक्षेत्र अधिकारी वनपाल वनरक्षक व सर्वेअर या संवर्गातील अधिकारी व कर्मचारी बदली व पदस्थापना More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 24/05/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २६/०५/२०१७ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 24/05/2017 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती २५-०५-२०१७ More..

वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या 23/05/2017 नागपुर
वन विभागातील वनपाल आणि वनरक्षकांच्या पर्यवेक्षकीय जबाबदा-या More..

भरती २०१६विभागनिहाय वाटप 22/05/2017 ठाणे
भरती २०१६विभागनिहाय वाटप More..

लिलाव जाहिरात‍ पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाड 20/05/2017 अमरावती
लिलाव जाहिरात‍ पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाड २०/०५/२०१७ More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 18/05/2017 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी उमेदवारांचे वनविभागवार वाटप 16/05/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ अंतिम निवड यादी व प्रतिक्षा यादी उमेदवारांचे वनविभागवार वाटप More..

भरती २०१६ विभागवार वाटप बिगर अनुसुचित खुला 16/05/2017 ठाणे
भरती २०१६ विभागवार वाटप - बिगर अनुसुचित- खुला More..

तेन्दु निकाल उर्वरित ७ युनिट करिता २०१७ गडचिरोलि वनव्रुत्त 09/05/2017 गडचिरोली
तेन्दु निकाल उर्वरित ७ युनिट करिता २०१७ गडचिरोलि वनव्रुत्त More..

प्रसिद्धीपत्रक पाली ता पनवेल जिल्हा रायगड 09/05/2017 ठाणे
प्रसिद्धीपत्रक पाली ता पनवेल जिल्हा रायगड More..

शुद्धीपत्रक भरतीप्रक्रीया २०१६ 09/05/2017 ठाणे
शुद्धीपत्रक भरतीप्रक्रीया २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 08/05/2017 ठाणे
निकाल २५ किमी व १६ किमी अंतर पुर्ण करण्‍याची चालण्‍याची शारीरिक क्षमता चाचणीचा निकाल More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 03/05/2017 अमरावती
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-05-2017 More..

ई निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती 27/04/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना अमरावती वन विभाग अमरावती More..

तेन्दु द्वितिय विक्रि निकाल २०१७ गडचिरोलि वनव्रुत्त 27/04/2017 गडचिरोली
तेन्दु द्वितिय विक्रि निकाल २०१७ , गडचिरोलि वनव्रुत्त More..

नियत क्षेत्र तपासणी करतांना अवलंबावयाच्या कार्य पध्दतीबाबत. 27/04/2017 नागपुर
नियत क्षेत्र तपासणी करतांना अवलंबावयाच्या कार्य पध्दतीबाबत. More..

शुद्ध्‍ाीपत्रक 24/04/2017 ठाणे
शुद्ध्‍ाीपत्रक - वनरक्षक भरती प्रक्रिया - २०१६ More..

ईनिवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 21/04/2017 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.२१/०४/२०१७ More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 21/04/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २५/०४/२०१७ More..

तेन्दु प्रथम विक्रि निकाल, गडचिरोलि वनव्रुत्त 20/04/2017 गडचिरोली
तेन्दु प्रथम विक्रि निकाल, गडचिरोलि वनव्रुत्त More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ साठी २५ किमी व १६किमी चालण्‍याच्‍या चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व प्रतिक्षा यादी. 20/04/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ साठी २५ किमी व १६किमी चालण्‍याच्‍या चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी व प्रतिक्षा यादी. More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती प्रकिया २०१६ 20/04/2017 ठाणे
शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती प्रकिया २०१६ More..

वन्य प्राणी जनगणना सहभाग फॉर्म 2017 नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प गोंदिया साठी 17/04/2017 वन्यजीव नागपुर
वन्य प्राणी जनगणना सहभाग फॉर्म 2017 नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्प गोंदिया साठी More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ खेळाडु प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सुचना 17/04/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ खेळाडु प्रवर्गातील उमेदवारांसाठी सुचना More..

इमारती व किटा मालाचा जाहिरनामा 13/04/2017 ठाणे
इमारती व किटा मालाचा जाहिरनामा More..

अल्लापल्ली ई निविदा शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली 12/04/2017 गडचिरोली
अल्लापल्ली ई निविदा शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली More..

नेरळ दस्‍तुरी रस्‍त्‍याचे काम सुरु करण्‍यास परवानगी 12/04/2017 ठाणे
नेरळ दस्‍तुरी रस्‍त्‍याचे काम सुरु करण्‍यास परवानगी More..

लिलाव जाहिरात भंडारा विभाग १९/०४/२०१७ व २०/०४/२०१७ 10/04/2017 नागपुर
लिलाव जाहिरात भंडारा विभाग १९/०४/२०१७ व २०/०४/२०१७ More..

प्रसिद्धीपत्रक दि.१०.०४.२०१७ 10/04/2017 ठाणे
प्रसिद्धीपत्रक दि.१०.०४.२०१७ More..

प्रसिद्धीपत्रक दि.०६.०४.२०१७ 06/04/2017 ठाणे
प्रसिद्धीपत्रक दि.०६.०४.२०१७ More..

आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली येथे बान्धकाम कामाचे ई निविदा मागवन्यात येत आहे 05/04/2017 गडचिरोली
आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली येथे बान्धकाम कामाचे ई निविदा मागवन्यात येत आहे More..

ईनिविदा सूचना शुध्दीपत्रक दुसरी वेळअमरावती वनविभाग 03/04/2017 अमरावती
ई-निविदा सूचना (शुध्दीपत्रक) (दुसरी वेळ) अमरावती वन विभाग अमरावती ०३/०४/२०१७ More..

अंतीम जेष्‍ठता यादी लिपीक संवर्ग दि.०१.०१.२०१५ 03/04/2017 ठाणे
अंतीम जेष्‍ठता यादी लिपीक संवर्ग दि.०१.०१.२०१५ More..

प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर करीता दरपत्रक सादर करणेबाबत 01/04/2017 वन्यजीव नागपुर
प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सॉफ्टवेअर करीता दरपत्रक सादर करणेबाबत. More..

बाम्बू समिति अहवाल श्री. व्हि. गिरिराज अप्पर मुख्य सचिव वित्त महाराष्ट्र राज्य 31/03/2017 नागपुर
बाम्बू समिति अहवाल श्री. व्हि. गिरिराज अप्पर मुख्य सचिव वित्त महाराष्ट्र राज्य More..

सुचना 30/03/2017 ठाणे
भारतीय वन अधिनीयम १९२७ अन्‍वये नोटीस More..

लेड रिपोट बोधे गट न १७ 30/03/2017 नाशिक
लेड रिपोट बोधे गट न १७-२ More..

लेड रिपोट बोधे गट न १२ 30/03/2017 नाशिक
लेड रिपोट बोधे गट न १२ More..

लेड रिपोट बोधे गट न १३ 30/03/2017 नाशिक
लेड रिपोट बोधे गट न १३ More..

लेड रिपोट सिताने गट न १२ 30/03/2017 नाशिक
लेड रिपोट सिताने गट न १२ More..

ई निविदा वनविभागा करिता बाबू रोपे खरेदी बाबत 27/03/2017 नागपुर
ई निविदा वनविभागा करिता बाबू रोपे खरेदी बाबत More..

प्राथमिक जेष्‍ठता यादी लेखापाल 24/03/2017 ठाणे
प्राथमिक जेष्‍ठता यादी लेखापाल ठाणे वनवृत्‍त दि. ०१.०१.२०१६ रोजीची. More..

अतिरीक्‍त उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीनंतर पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी 24/03/2017 ठाणे
अतिरीक्‍त उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीनंतर पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी More..

ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प 23/03/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना मुख्य वन संरक्षक तथा क्षेत्र संचालक मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प अमरावती २३/०३/२०१७ More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 22/03/2017 अमरावती
ई निविदा शुद्धिपत्रक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.22-03-2017 More..

एकरेषियप्रकल्‍पातर्गत माथेरान रोपवे प्रा. लि. मुंबई 22/03/2017 ठाणे
एकरेषिय प्रकल्‍पातर्गत माथेरान रोप वे प्रा.लि. मुंबई २.५७२ हेक्‍टर वनक्षेत्र वळतेकरण प्रस्‍ताव More..

अंतीम जेष्‍ठता यादी लेखापाल ठाणे वनवृत्‍त 21/03/2017 ठाणे
अंतीम जेष्‍ठता दि ०१.०१.२०५ रोाजीची यादी लेखापाल ठाणे वनवृत्‍त More..

ई निविदा सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती 21/03/2017 अमरावती
ई निविदा सूचना अमरावती वनविभाग अमरावती २१-०३-२०१७ More..

ई निविदा शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग अल्लापल्ली 20/03/2017 गडचिरोली
ई निविदा शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग अल्लापल्ली More..

गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांची जेष्ठतासूची 18/03/2017 अमरावती
गट - क मधील लिपिक -नि - टंकलेखक पदावर पदोन्नतीसाठी अर्हता प्राप्त करना-या अमरावती वन वृत्तातील गट - ड मधील कर्मचाऱ्यांची दिनांक ०१/०१/२०१६ अणि ०१/०१/२०१७ रोजीची जेष्ठतासूची More..

अमरावती वनवृत्तातील बदली पदस्थापनेचे आदेश 16/03/2017 अमरावती
अमरावती वनवृत्तातील लिपिक , लेखापाल, मुख्य लेखापाल यांचे पदोन्नतीने , प्रशासकीय कारणास्तव बदली व पदस्थापनेचे आदेश १६/०३/२०१७ More..

शुध्दीपत्रक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र गोंदिया अंतर्गत माहितीपट 3 ते 5 मिनिटांचा तयार करणे 15/03/2017 वन्यजीव नागपुर
शुध्दीपत्रक नवेगांव नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र, गोंदिया अंतर्गत माहितीपट 3 ते 5 मिनिटांचा तयार करणे More..

विक्रि ई लिलाव सुचना मार्च २०१७ गडचिरोली वनव्रूत्त 15/03/2017 गडचिरोली
विक्रि ई लिलाव सुचना मार्च २०१७ गडचिरोली वनव्रूत्त More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 15/03/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.15-03-2017 More..

पात्र उमेदवारांची अतीरिक्‍त लघुयादी व सुचना 10/03/2017 ठाणे
कागदपत्र पडताळणीनंतर अपात्र ठरलेल्‍या उमेदवारांऐवजी पुढील उमेदवारांना कागदपत्र पडताळणीसाठी बोलावणेेेकामी सुचना व यादी. More..

ई निविदा उप वनसंरक्षक अमरावती कार्यालय 08/03/2017 अमरावती
ई निविदा उप वनसंरक्षक अमरावती कार्यालय More..

रपट्याचे बान्धकाम व विशेष दुरुस्ति करणॅ करीता ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वन्यजीव विभाग आल्लापल्ली 07/03/2017 गडचिरोली
रपट्याचे बान्धकाम व विशेष दुरुस्ति करणॅ करीता ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वन्यजीव विभाग आल्लापल्ली More..

आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली येथे समतल चर खोदने ग्‍याबियन बन्धारे व वनतलाव खोलीकरण इत्यदी कामाचे निविदा मागवन्यात येत आहे 06/03/2017 गडचिरोली
आल्लापल्ली वनविभाग, आल्लापल्ली येथे समतल चर खोदने ग्‍याबियन बन्धारे व वनतलाव खोलीकरण इत्यदी कामाचे निविदा मागवन्यात येत आहे, More..

आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनतलाव कामाचे ई निविदा मागवन्यात येत आहे 06/03/2017 गडचिरोली
आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली येथे वनतलाव कामाचे ई निविदा मागवन्यात येत आहे More..

अनुकंपा यादी 04/03/2017 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट क More..

अनुकंपा यादी 04/03/2017 औरंगाबाद
अनुकंपा यादी गट ड More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट परतवाडा 03/03/2017 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-03-2017 More..

वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ 01/03/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रीया २०१६ कागदपत्र पडताळणी अंती पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी दि.०१ मार्च २०१७ More..

सिताबोडी तलावाचे खोलीकरन व गाळ काढनेच्या कामाकरिता ई निविदा सुचना 28/02/2017 गडचिरोली
सिताबोडी तलावाचे खोलीकरन व गाळ काढनेच्या कामाकरिता ई निविदा सुचना, वन्यजीव आल्लापल्ली वनविभाग More..

विधि सल्लागार निवळ यादी, गड्चिरोलि वनव्रुत्त 27/02/2017 गडचिरोली
विधि सल्लागार निवळ यादी, गड्चिरोलि वनव्रुत्त More..

नगर वसाहत प्रकल्प प्रसिद्धी पत्रक 23/02/2017 ठाणे
नगर वसाहत प्रकल्प प्रसिद्धी पत्रक More..

दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 22/02/2017 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१७ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

गौन वनोपज वन औषधी विक्री करिता ई निविदा सुचना गोन्ड्वाना हर्ब्स गडचिरोलि 16/02/2017 गडचिरोली
गौन वनोपज / वन औषधी विक्री करिता ई निविदा सुचना, गोन्ड्वाना हर्ब्स गडचिरोलि More..

महसूल जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत 16/02/2017 नागपुर
मौजा बिड बोरगांव, प.ह.नं. 63, सर्व्हे क्र. 59 आराजी 137.89 हे. पैकी 100.00 हे. ही शासकीय पहाड खडक जमीन भारतीय शिक्षण मंडळ व्दारा संचालीत रिसर्च फार रिसर्जन्स फांउडेंशन साठी मिळण्याबाबत More..

विक्रि ई लिलाव सुचना फेब्रुवारी २०१७ गडचिरोली वनव्रूत्त 15/02/2017 गडचिरोली
विक्रि ई लिलाव सुचना फेब्रुवारी २०१७ गडचिरोली वनव्रूत्त More..

विधी सल्‍लागार (कंत्राटी) अंतीम निकाल 14/02/2017 ठाणे
विधी सल्‍लागार (कंत्राटी) अंतीम निकाल More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ तक्रारी अर्जाबाबत 14/02/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६- तक्रारी अर्जाबाबत More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना 13/02/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना 13/02/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ उमेदवारांसाठी सुचना More..

वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ 10/02/2017 अमरावती
वनरक्षक भर्ती प्रक्रिया २०१६ - उमेदवारांची अंतिम निवड यादी More..

लेखापाल यादि १.१.२०१५ 03/02/2017 औरंगाबाद
लेखापाल यादि १.१.२०१५ More..

महाराष्ट्र नागरी सेवा वर्तणूक नियम १९७९ मधील नियम २९ 03/02/2017 अमरावती
महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ मधील नियम २९ अंतर्गत शासकीय कर्मचा-यांच्या(औधोगिकेत्तर) संघटनाना शासन मान्यता नसल्यास त्यांची निवेदन, विज्ञापने विचारात न घेण्याबाबत More..

अ भि प्रा य 03/02/2017 नाशिक
जमिन अ भि प्रा य More..

लेखापाल यादि १.१.२०१६ 03/02/2017 औरंगाबाद
लेखापाल यादि १.१.२०१६ More..

वनरक्षकांचे स्थानांतर व पदस्थापना 27/01/2017 अमरावती
वनरक्षकांचे स्थानांतर व पदस्थापना २०१६-१७ More..

कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार पदाच्या मुलाखतीबाबत 27/01/2017 ठाणे
कंत्राटी पद्धतीने विधी सल्लागार पदाच्या मुलाखतीबाबत More..

सुधारित लिपिक ज्येष्ठता यादी 25/01/2017 अमरावती
सुधारित लिपिक ज्येष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

विक्रि लिलाव सुचना जानेवारी २०१७ गडचिरोली वनव्रुत्त 21/01/2017 गडचिरोली
विक्रि लिलाव सुचना जानेवारी २०१७ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

वनोपज विक्रि ई लिलाव सुचना जानेवारी २०१७ गडचिरोली वनव्रुत्त 21/01/2017 गडचिरोली
वनोपज विक्रि ई लिलाव सुचना जानेवारी २०१७ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

वृक्ष तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी 21/01/2017 ठाणे
वृक्ष तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी राष्‍ट्रीय महामार्ग क्र. ४ बी. आमरा मार्ग क्षेत्र २४.३९८६ हेक्‍टर More..

संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर 21/01/2017 अमरावती
संस्थाना पुरवठा करावयचा इमारती माल व बांबूचे अनुसूचित दर ०१/१०/२०१६ ते ३०/०९/२०१७ करावयचा More..

वेतन मंडळ मंजुर दरसुची सन २०१६ १७ 21/01/2017 ठाणे
वेतन मंडळ मंजुर दरसुची सन २०१६ १७ More..

लेखापाल ते मुख्य लेखापाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६ 19/01/2017 अमरावती
लेखापाल ते मुख्य लेखापाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६-१७ More..

वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६ 18/01/2017 अमरावती
वनरक्षक ते वनपाल पदोन्नती आदेश अमरावती वनवृत्त २०१६-१७ More..

गडचिरोलि नोन पेसा तेन्दु पत्ता हन्गाम २०१७ विक्रि निकाल 13/01/2017 गडचिरोली
गडचिरोलि नोन पेसा तेन्दु पत्ता हन्गाम २०१७ विक्रि निकाल More..

उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ 12/01/2017 ठाणे
उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीची लघुुयादी 11/01/2017 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ प्रवर्गनिहाय पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणीची लघुुयादी More..

शुद्धीपत्रक 11/01/2017 ठाणे
शुद्धीपत्रक More..

शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 06/01/2017 अमरावती
शुध्‍दीपत्रक उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.06-01-2017 More..

वृक्ष तोडणेस वकाम सुरु करण्‍यास परवानगी 05/01/2017 ठाणे
वृक्ष तोडणेस वकाम सुरु करण्‍यास परवानगी मौजे म्‍हसवण ता. पालघर ते काशीद कोपुर क्षेत्र- ५.७३६५ हेक्‍टर. More..

वन टाकी दुरुस्ती गोदाम दुरुस्ती आणि पेन्टीग चे ई निविदा सुचना 05/01/2017 गडचिरोली
वन टाकी दुरुस्ती, गोदाम दुरुस्ती आणि पेन्टीग चे ई निविदा सुचना भामरागढ वनविभाग More..

ई निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट 03/01/2017 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.03-01-2017 More..

लेंड रिपोट गिगाव गट न ५२-३ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट गिगाव गट न ५२-३ More..

लेंड रिपोट जयपुर गट न१८७-२ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट जयपुर गट न१८७-२ More..

लेंड रिपोट थेगोडा गट न ३८५-५ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट थेगोडा गट न ३८५-५ More..

लेंड रिपोट टि पे गट न ६-३-१ 03/01/2017 नाशिक
लेंड रिपोट टि पे गट न ६-३-१ More..

प्रसिद्धीपत्रक 02/01/2017 ठाणे
प्रसिद्धीपत्रक More..

निवासस्थान व परिक्षेत्र कर्यालयाची विषेस दुरुस्ती चे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली . 01/01/2017 गडचिरोली
निवासस्थान व परिक्षेत्र कर्यालयाची विषेस दुरुस्ती चे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली .वनविभाग More..

वनरक्षक निवासस्थानाचे विशेष दुरुस्ती करने या कामाचे ई निविदा सुचना 01/01/2017 गडचिरोली
वनरक्षक निवासस्थानाचे विशेष दुरुस्ती करने या कामाचे ई निविदा सुचना वडसा वनविभाग More..

ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 31/12/2016 अमरावती
ई-निवीदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.31-12-2016 More..

निवासस्थान व किचन शेड ची विषेस दुरुस्ती चे शुद्धिपत्रक सुचना आल्लापल्ली वनविभाग 30/12/2016 गडचिरोली
निवासस्थान व किचन शेड ची विषेस दुरुस्ती चे शुद्धिपत्रक सुचना आल्लापल्ली वनविभाग More..

वनतळे कामाचे अन्तिम मुदतवाढ शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग 28/12/2016 गडचिरोली
वनतळे कामाचे अन्तिम मुदतवाढ शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग More..

शुध्दीपत्रक वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 28/12/2016 ठाणे
शुध्दीपत्रक वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ More..

वनरक्षक निवासस्थानाचे विशेष दुरुस्ती करने या कामाचे शुद्धिपत्रक सुचना 26/12/2016 गडचिरोली
वनरक्षक निवासस्थानाचे विशेष दुरुस्ती करने या कामाचे शुद्धिपत्रक सुचना वड्सा वनविभाग More..

लिपिक पदभरती सुधारित निवड यादी 23/12/2016 अमरावती
लिपिक पदभरती २०१५-१६ सुधारित निवड यादी More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 21/12/2016 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा दि.22-12-2016 More..

क्लर्क के पद के संशोधित चयन सूची 20/12/2016 अमरावती
क्लर्क के पद के संशोधित चयन सूची More..

विधी सल्लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 20/12/2016 कोल्हापुर
विधी सल्लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

जाहिर ई निविदा मुदतवाढ सुचना आल्लापल्ली 20/12/2016 गडचिरोली
जाहिर ई निविदा मुदतवाढ सुचना आल्लापल्ली More..

वनतळे कामाचे ई निविदा शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग 20/12/2016 गडचिरोली
वनतळे कामाचे ई निविदा शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग More..

वनरक्षक निवासस्थानाचे विशेष दुरुस्ती करने या कामाचे ई निविदा सुचना 19/12/2016 गडचिरोली
वनरक्षक निवासस्थानाचे विशेष दुरुस्ती करने या कामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली वनविभाग आल्लापल्ली More..

वनरक्षक निवासस्थानाचे विशेष दुरुस्ती करने या कामाचे ई निविदा सुचना 19/12/2016 गडचिरोली
वनरक्षक निवासस्थानाचे विशेष दुरुस्ती करने या कामाचे ई निविदा सुचना वडसाा वनविभाग वडसा More..

शासकिय निवासस्थान व किचन शेड दुरुस्ती बान्धकामाचे ई निविदा सुचना अल्लापल्ली 17/12/2016 गडचिरोली
शासकिय निवासस्थान व किचन शेड दुरुस्ती बान्धकामाचे ई निविदा सुचना अल्लापल्ली More..

ऑनलाईन ई निविदा अलिबाग वनविभाग 16/12/2016 ठाणे
ऑनलाईन ई निविदा अलिबाग वनविभाग More..

बाम्बू कुटी आणि सुविधा केन्द्र कामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली 15/12/2016 गडचिरोली
बाम्बू कुटी आणि सुविधा केन्द्र कामाचे ई निविदा सुचना आल्लापल्ली More..

विक्रि लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१६ गडचिरोली वनव्रुत्त 15/12/2016 गडचिरोली
विक्रि लिलाव सुचना डिसेम्बर २०१६ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

वनतळे कामाचे ई निविदा सुचना अल्लापल्ली वनविभाग 14/12/2016 गडचिरोली
वनतळे कामाचे ई निविदा सुचना अल्लापल्ली वनविभाग More..

उमेदवारांसाठी सुचना 06/12/2016 ठाणे
उमेदवारांसाठी सुचना More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पुसद वनविभाग पुसद 05/12/2016 यवतमाळ
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पुसद वनविभाग पुसद More..

ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 05/12/2016 अमरावती
ई निविदा सुचना उपवनसंरक्षक पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा ०६/१२/२०१६ More..

शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती २०१६ 05/12/2016 ठाणे
शुद्धीपत्रक वनरक्षक भरती २०१६ More..

वनतळे कामाचे ई निविदा शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग 01/12/2016 गडचिरोली
वनतळे कामाचे ई निविदा शुद्धिपत्रक अल्लापल्ली वनविभाग More..

सिमेन्ट प्लग बन्धारा व निवासस्थान बान्धकामे चे ई निविदा 28/11/2016 गडचिरोली
सिमेन्ट प्लग बन्धारा व निवासस्थान बान्धकामे चे ई निविदा वडसा वनविभाग More..

वनतळे कामाचे ई निविदा सुचना अल्लापल्ली वनविभाग 28/11/2016 गडचिरोली
वनतळे कामाचे ई निविदा सुचना अल्लापल्ली वनविभाग More..

वन विभाग मध्ये राज्यघटना दिवस उत्सव दिनांक 26 नोव्हेंबर 2016 26/11/2016 नागपुर
वन विभाग मध्ये राज्यघटना दिवस उत्सव दिनांक 26 नोव्हेंबर 2016 More..

खेळाडु प्रवर्गातुन अर्ज केलेल्‍या उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ 24/11/2016 ठाणे
खेळाडु प्रवर्गातुन अर्ज केलेल्‍या उमेदवारांसाठी सुचना वनरक्षक भरती २०१६ More..

शारिरिक मोजमाप तपासणी वेळापत्रक व पात्र उमेदवारांची यादी वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ 22/11/2016 ठाणे
शारिरिक मोजमाप तपासणी वेळापत्रक व पात्र उमेदवारांची यादी वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ३ किमी व ५ किमी धावण्‍याच्‍या चाचणीचा निकाल 22/11/2016 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ३ किमी व ५ किमी धावण्‍याच्‍या चाचणीचा निकाल More..

कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नियुक्ती 19/11/2016 अमरावती
कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागाराची नियुक्ती २०१६ More..

कामे सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. 17/11/2016 ठाणे
कामे सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. मौजे भोरांडे ता. मुरबाड क्षेत्र ०.०१६८ हेक्‍टर More..

लेड रिपोट सायने खुद गट न १०५ 05/11/2016 नाशिक
लेड रिपोट सायने खुद गट न १०५ More..

विक्रि लिलाव सुचना नोव्हेम्बर २०१६ गडचिरोली वनव्रुत्त 04/11/2016 गडचिरोली
विक्रि लिलाव सुचना नोव्हेम्बर २०१६ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

वनरक्षक भरती २०१६ सूचना दि ०३ नोव्हे २०१६ 03/11/2016 ठाणे
उमेदवारांसाठी सूचना दि ०३ नोव्हे २०१६ More..

वनरक्षक भरती २०१६ संमती पत्र नमुना 02/11/2016 ठाणे
वनरक्षक भरती २०१६ संमती पत्र नमुना More..

वनरक्षक भरती २०१६ धावण्‍याच्‍या चाचणीसाठी स्‍थळ दर्शक नकाशे 02/11/2016 ठाणे
वनरक्षक भरती २०१६ धावण्‍याच्‍या चाचणीसाठी स्‍थळ दर्शक नकाशे More..

वनरक्षक भरती २०१६ सूचना दि ०२ ऑक्‍टो २०१६ 02/11/2016 ठाणे
उमेदवारांसाठी सूचना More..

५ किमी आणि ३ किमी धावण्‍याच्‍या चाळणी चाचणीचे वेेळापत्रक 30/10/2016 ठाणे
५ किमी आणि ३ किमी धावण्‍याच्‍या चाळणी चाचणीचे वेेळापत्रक More..

उमेदवांंरासाठी सूचना दिनांक २८ऑक्‍टोबर २०१६ 28/10/2016 ठाणे
उमेदवांंरासाठी सूचना दिनांक २८ऑक्‍टोबर २०१६ More..

सूचना आणि वैदयकीय प्रमाणपत्र नमुना 27/10/2016 ठाणे
सूचना आणि वैदयकीय प्रमाणपत्र नमुना More..

काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. 27/10/2016 ठाणे
काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत. More..

काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत 27/10/2016 ठाणे
काम सुरु करण्‍यास व वृक्ष तोडण्‍यास परवानगी देण्‍याबाबत More..

जाहिर ई निविदा अन्तिम मुदतवाढ सुचना आल्लापल्ली 27/10/2016 गडचिरोली
जल्युक्त शिवार योजने अन्तर्गत वनतळे चे जाहिर ई निविदा अन्तिम मुदतवाढ सुचना More..

भामरागड डिविजन येथे बान्धकाम आणि दुरुस्ती कामाचे ई निविदा सुचना 25/10/2016 गडचिरोली
भामरागड फॉरेस्ट डिविजन येथे निवासस्थान बान्धकाम आणि निवासस्थान दुरुस्ती कामाचे ई निविदा सुचना More..

फॉरेस्ट ऑफिस गड्चिरोली येथे कंत्राटी तत्वावर लीगल ॲड्वाइसर नेमनुक करने बाबत 24/10/2016 गडचिरोली
फॉरेस्ट ऑफिस गड्चिरोली येथे कंत्राटी तत्वावर लीगल ॲड्वाइसर नेमनुक करने बाबत More..

जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत कामाचे इ निविदा सुचना अल्लापल्लि. दूसरी वेळ 19/10/2016 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत कामाचे इ निविदा सुचना अल्लापल्लि. दूसरी वेळ More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ शुद्धीपत्रक 13/10/2016 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ शुद्धीपत्रक More..

ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग 13/10/2016 अमरावती
ज्येष्ठता यादी लिपिक संवर्ग दिनांक ०१/०१/२०१६ More..

विधी सल्‍लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने 06/10/2016 ठाणे
विधी सल्‍लागार पद जाहिरात कंत्राटी पद्धधतीने More..

विक्री सुचना ऑक्टोम्बर १६ गडचिरोली वनव्रुत्त 05/10/2016 गडचिरोली
लिलाव विक्री सुचना ऑक्टोम्बर २०१६ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

सुधारित जेष्ठता यादी 04/10/2016 अमरावती
सुधारित जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ 04/10/2016 अमरावती
अमरावती व्रत्तस्तरीय जेष्ठता यादी ०१/०१/२०१६ More..

चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता यादी 03/10/2016 अमरावती
चतुर्थ श्रेणी ज्येष्ठता यादी दिनांक ०१/०१/२०१६ प्राथमिक More..

राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी जयंती 02/10/2016 नागपुर
राष्‍ट्रपिता महात्‍मा गांधी जयंती More..

बाम्बू इको हट बान्धकाम 01/10/2016 गडचिरोली
बाम्बू इको हट बान्धकाम ई निविदा सुचना आल्लापल्ली. More..

नोटीस 28/09/2016 ठाणे
नोटीस More..

सुधारित वनरक्षक भरती जाहिरात २०१६ ठाणे वनवृत्‍त 28/09/2016 ठाणे
सुधारित वनरक्षक भरती जाहिरात २०१६ ठाणे वनवृत्‍त More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ठाणे वनवृत्‍त 26/09/2016 ठाणे
वनरक्षक भरती प्रक्रिया २०१६ ठाणे वनवृत्‍त More..

वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2016-17 26/09/2016 कोल्हापुर
वनरक्षक भरती प्रक्रिया 2016-17 More..

विधि अधिकरी नियुक्ति जाहिरात 21/09/2016 नागपुर
विधि अधिकरी नियुक्ति जाहिरात More..

वनरक्षक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2016 14/09/2016 अमरावती
वनरक्षक जेष्ठता यादी दिनांक 01/01/2016 अमरावती वनवृत्त More..

लेद रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.२९ हे 09/09/2016 नाशिक
लेद रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.२९ हे More..

लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.३१ हे 09/09/2016 नाशिक
लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.३१ हे More..

लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.९७ हे 09/09/2016 नाशिक
लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया ०.९७ हे More..

लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया १.४८ हे 09/09/2016 नाशिक
लेड रिपोट द्सवेल गट न २१३ एरिया १.४८ हे More..

विक्रि लिलाव सुचना सप्टेम्बर २०१६ गडचिरोली व्रूत्त 07/09/2016 गडचिरोली
विक्रि लिलाव सुचना सप्टेम्बर २०१६ गडचिरोली व्रूत्त More..

वन उपज वाहतुकीसाठी पास देण्या साठी वनाधिक याना प्रधरिकृत कारण्याबाबत 03/09/2016 अमरावती
वन उपज वाहतुकीसाठी पास देण्या साठी वनाधिक याना प्रधरिकृत कारण्याबाबत More..

ईमारती, जळावू इत्यादींचे लिलाव 03/09/2016 अमरावती
ईमारती, जळावू इत्यादींचे लिलाव उपवनसंरक्षक अमरावती More..

अनुकम्पा प्रतिक्शा यादि 30/08/2016 धुळे
अनुकम्पा प्रतिक्शा यादि More..

विक्रि लिलाव सुचना औगस्ट २०१६ गडचिरोलि. 11/08/2016 गडचिरोली
विक्रि लिलाव सुचना औगस्ट २०१६ गडचिरोलि. More..

एकरेशिय प्रकल्पाांंतर्गत काम सुरु करण्‍यास व वृक्षतोड परवानगी 10/08/2016 ठाणे
एकरेशिय प्रकल्पाांंतर्गत काम सुरु करण्‍यास व वृक्षतोड परवानगी More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता मुलखतीची वेळ व दिनांक 08/08/2016 यवतमाळ
कंत्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्तीसाठी मुलाखतीची वेळ व तारीख More..

ई-निवीदा पश्चिम मेळघाट वनविभाग परतवाडा 30/07/2016 अमरावती
नविन बांधकामाच्या ई-निवीदा दि.01-08-2016 ते दि.10-08-2016 प्रक्रीयेबाबत More..

आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 30/07/2016 नागपुर
आंतरराष्ट्रीय व्याघ्र दिवस 29 जुलै 2016 More..

झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरू करण्‍यास परवानगी 26/07/2016 ठाणे
झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरू करण्‍यास परवानगी More..

बी.बी.एन.एल. यंंत्रणेस आर.ओ.डब्‍ल्‍यु. मध्‍ये ओ.एफ.सी. टाकणेस परवानगी 26/07/2016 ठाणे
बी.बी.एन.एल. यंंत्रणेस आर.ओ.डब्‍ल्‍यु. मध्‍ये ओ.एफ.सी. टाकणेस परवानगी More..

लेद रिपोट जलगाव नि 21/07/2016 नाशिक
लेद रिपोट जलगाव नि ग ट न २७८ २७९ More..

वाधवा कन्‍सट्रक्‍शनकरिता वनविभागाचे अभिप्राय 20/07/2016 ठाणे
वाधवा कन्‍सट्रक्‍शनकरिता वनविभागाचे अभिप्राय More..

टिम्बर निलाव सूचना 19/07/2016 अमरावती
इमारती लाकूड, जळाऊ लाकडांचा ईत्यादी लिलाव More..

लेद रिपोट द्साने 14/07/2016 नाशिक
लेद रिपोट द्साने ग ट न ६१ More..

न/अ 21/06/2016 औरंगाबाद
न/अ More..

न/अ 21/06/2016 औरंगाबाद
न/अ More..

न/अ 21/06/2016 औरंगाबाद
न/अ More..

दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात 20/06/2016 यवतमाळ
दिनांक २१ व २२ जून रोजी ठेवाणयात आलेल्या इमारती व जळाऊ मालाचे लिलावाची जाहिरात, पांढरकवडा वनविभाग More..

जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत कामाचे इ निविदा सुचना अल्लापल्लि. 16/06/2016 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत कामाचे इ निविदा सुचना अल्लापल्लि. More..

दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी 16/06/2016 यवतमाळ
दिनांक ०१/०१/२०१६ ची अनुकंपा उमेदवाराची प्रतिक्षा यादी More..

वनरक्षक जेष्‍ठता यादी ठाणे वनवृत्‍त 15/06/2016 ठाणे
वनरक्षक अंतीम जेष्‍ठता यादी ठाणे वनवृत्‍त More..

१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती 15/06/2016 यवतमाळ
१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्थळनिहाय माहिती More..

१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्‍थळनिहाय माहिती 14/06/2016 ठाणे
१ जुलै २०१६ रोजी होणा-या २ कोटी वृक्ष लागवड कार्यक्रमासंबंधीत वृक्ष लागवड स्‍थळनिहाय माहिती More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता पात्र अपात्र 14/06/2016 यवतमाळ
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता पात्र अपात्र More..

एकरेषिय प्रकल्‍पांबाबत झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी. 13/06/2016 ठाणे
एकरेषिय प्रकल्‍पांबाबत झाडे तोडण्‍यास व कामे सुरु करण्‍यास परवानगी. More..

सागवान लिलाव धारणी 09/06/2016 अमरावती
सागवान लिलाव धारणी दि.27-06-2016 प.मे. वनविभाग परतवाडा More..

विक्रि लिलाव सुचना जुन २०१६ गडचिरोली वनव्रुत्त 04/06/2016 गडचिरोली
विक्रि लिलाव सुचना जुन २०१६ गडचिरोली वनव्रुत्त More..

जलयुक्त शिवार योजना २०१६ १७ निविदा सुचना गडचिरोलि 02/06/2016 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार योजना २०१६ १७ निविदा सुचना गडचिरोलि More..

पेसा बम्बू विक्रि सुचना गड्चिरोलि वनव्रुत्त 30/05/2016 गडचिरोली
पेसा बम्बू विक्रि सुचना गड्चिरोलि वनव्रुत्त दि. ०३/०६/२०१६ More..

टिम्बर निलाव सूचना 30/05/2016 अमरावती
टिम्बर निलाव सूचना जून 2016 More..

स्थानांतर आदेश 27/05/2016 अमरावती
स्थानांतर आदेश अमरावती वनवृत्त 2016 More..

जलयुक्त शिवार योजना २०१६ १७ ई निविदा सुचना आल्लापल्ली 26/05/2016 गडचिरोली
जलयुक्त शिवार योजने अन्तर्गत वनतळे व वनतलाव खोलीकरन कमाचे ई निविदा सुचना २०१६ १७ आल्लापल्ली More..

भामरागड येथे पगोडा बान्धकाम चे ई निविदा सुचना 18/05/2016 गडचिरोली
भामरागड येथे पगोडा बान्धकाम चे ई निविदा सुचना More..

कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात 13/05/2016 यवतमाळ
कन्त्राटी तत्वावर विधी सल्लागार नियुक्ती करीता जहिरात More..

प्रसिद्धीधीपत्रक १०.०५.२०१६ 12/05/2016 ठाणे
प्रसिद्धीधीपत्रक १०.०५.२०१६ More..

सिमेंट बंधारा तळवली ई- निविदा 03/05/2016 ठाणे
सिमेंट बंधारा तळवली ई- निविदा More..

सिमेंट बंधारा चंदरगाव ई निविदा 03/05/2016 ठाणे
सिमेंट बंधारा चंदरगाव ई निविदा More..

प्रसिद्धीपत्रक ०७.०४.२०१६ 02/05/2016 ठाणे
प्रसिद्धीपत्रक ०७.०४.२०१६ More..